Friday, May 09, 2008

Ett knivdad var nagot mycket allvarligare an tidigare trott.

I Varby Gard utanfor Stockholm intraffade nagot intressant. En mycket stor grupp manniskor sammantraffade pa fotbollsplanen men de ville inte idrotta, de forsokte ta livet av varandra istallet.

Enligt DN sa var det 60 - 70 personer som hade en uppgordelse. De var bevapnade med knivar, bandyklubbor och basebollstran sajer polisen. Det fans manga vittnen men polisen har bara lyckats lokalisera fyra personer som var aktiva i uppgordelsen.

Kriser, uppgorelser, gangsertervalde, huliganvalde, vald, klan brak har ett fast fotfaste i Sverige. Vi som vill slippa sant kan inte rakna med atgarder fran ansvariga myndigheter. Vi far vanja oss vid att sma barn maste se mordforsok nar de hoppats se idrott. Att bara se det som en polisiar sak ar att tolerera massvald overallt. Man maste ta itu med orsakerna och de brottslingar som ar inblandade.

Filmen nedan ar fran en helt annan incident.

http://www.extremesportclips.com/video/580/Gang-Fight.html

DN

No comments: