Wednesday, May 28, 2008

Kommunisten Stieg Larsson testamenterar allt till Kommunistpartiet.

Forfattaren/Kommunisten Stieg Larsson hade formodligen inte mycket pengar pa 1970-talet da han skrev sitt testamente. Efter hans dod da hans bocker publicerats har sakert flera miljoner kr intjanats, allt gar nu enligt testamentet till Kommunistpartiets Umea avdelning. Gratulerar, hoppas ni donerar pengarna till flyktingarna i Etiopien.


Dock vill jag att mina tillgångar i rena pengar (och på denna punkt är jag mycket bestämd) skall tillfalla Kommunistiska arbetareförbundets Umeåavdelning".
Texten ur testamentet

Anledning till att det finns ett testamente ar formodligen for att han insag att han kunde dodas da han reste till Etiopien for att delta i kriget pa Islamisternas sida i Eritrea. I krig sa dor folk som bekant och det var nog tanken bakom att skriva ner ett testamente i samband med hans resa for att delta i kriget.

Senare i livet grundade han den militanta kommunistorganisationen Expo/afa/antifa som har som syfte att bekampa folk som ar emot kommunismen. Det var Stieg Larssons livsmal; att kampa pa den militanta extrema vansterns falang tillsammans med andra inflytelserika extremister som den talanglosa Robert Aschberg, numera ansvarig utgivare for Larssons radikala flygblad "Expo". Deras vag till berommelse gick via marknadsforing av deras tjanster. Marknadsforingen gjordes av andra likasinnade som arbetar inom media. Aschberg och andra vanster skribenter ar/har varit engagerade omvaxlande for flygbladet Expo, Expressen och manga andra mediaorganisationer. Bilden visar Expressens marknadsforing av extremistflygbladet "Expo" som var en gratisbilaga till Expressen. Pinsamt nog for Expressen sa finns beviset for deras samarbete kvar och kan hittas har. SVD DN AB

Expo, kort historik (ur Aftonbladet, forum)

Expo har länge och med hjälp av etablerade mediaprofiler som Robert Aschberg arbetat för att bygga upp ett anseende. Med Expos antidemokratiska bakgrund av politiskt kopplad brottslighet har detta varit nödvändigt för att skaffa sig åtminstone ett sken av trovärdighet.
Tidskriften Expo: Antifascistiskt nyhetsblad startades av aktivister från våldsgruppen Antifascistisk aktion (AFA) 1993 och fungerade i likhet med AFA som en sorts marxistisk-anarkistisk frontorganisation. Genom att använda ett ord som antifascism hoppades man vinna respekt i bredare kretsar. Att t ex kalla sig Anarkist-marxistisk aktion hade inte varit lika klokt.
I själva verket har ordet 'fascism' i dessa kretsar en mycket vid innebörd. I princip innefattas varje företeelse eller institution som bidrar till att upprätthålla ett fungerande samhälle.
Tidningens funktion blev att hänga ut politiska motståndare med namn, bild och adress, så att de sedan kunde angripas av någon av tidningens läsare.
En del etablerade vänsterjournalister kom att inse att Expo kunde vara ett viktigt verktyg i deras verksamhet. Bland dem fanns Stieg Larsson, som arbetade på Tidningarnas telegrambyrå (TT). Denne kom in i bilden 1995 och ordnade fram finansiering för en betydligt mer professionellt utformad Expo i färg.
Samarbetet mellan journalisterna och AFA blev intimt även i det nya Expo, med AFA-aktivisterna som stod för våldsattentaten och framställningen av själva tidningen medan journalisterna stod för kartläggningen och kontakterna med media.

4 comments:

Jakop said...

Vilken kvalificerad dynga. Det verkar till och med som att någon har ägnat tid och energi att få ihop detta gallimattias.

BefriaMedia said...

Vi kan tillsvidare betrakta ovanstaende kommentar som ett exempel pa den brist pa argument och den debattteknik som extremvanstern besitter. De ar fullstandigt intelligensbefriade for det mesta. Eftersom inga argument de skulle kunna ha haller sa tar de till sin vanliga teknik, allmant innehallslost gnall. De har inte ens fattat att de framstar som kompletta idioter da de totat ihop hopplost idiotiska kommentarer istallet for att halla tyst och fortsatta leka med sin PS2.

Kapten Nemo said...

Hej, intressant och välskrivet även om jag inte höll med precis allt.

Besök gärna min bloggartikel kring arvstvisten, är nyfiken på dina synpunkter!

Kapten Nemo said...

http://kaptennemo.wordpress.com