Thursday, May 29, 2008

Regeringen vill oka massinvandringen.

Regeringen har ett flertal olika planer som alla syftar till att driva upp massinvandringen for att snabbare ta in folk fran fjarran kulturer.

Efter att alliansen har fordubblat vansterregeringens gigantiska massinvandringen fran runt 50.000 arligen till 100.000 sa meddelas de nya planerna. Man vill forutom de 100.000 arliga asylfallen dessutom ta in utlandsk arbetskraft pa 75.000 per ar. Man vill oppna immgrationskontor i centralafrika och i nordafrika.

En riksdagsman, Lennart Pettersson (c) undrade om massinvandringen och kulturskiftet i Sverige gar for snabbt for Svenskens talamod. Han skrev foljade till Rakryggad:
Är det så att vissa tycker att det går för fort? Är inte den stora massan av människor mogna för dessa, relativt sett, snabba förändringar?


Det tragikomiska ar att inte en enda riksdagsman kan uttrycka en logisk tanke kring massinvandringen. Man blandar ihop begreppen asylsokande med arbetskraftinvandrare. Alla andra kategorier blandas ihop och begreppet invandringspolitik har forsvunnit fran diskussionen. Nar problem dyker upp sa talar man bara om "integreringsproblem" tros att det brukar komma sist i en normal debatt. Forst kommer invandringspolitik, flyktingpolitik, ska vi ha en sadan eller som nu inte ha nagon politik alls, bara lata saker handa.

Ska vi fortsatta som hittils att gora annonsera till omvarlden att Sveriges granser ar betydelselosa och egenligen bara ett pennstreck. Riksdagskvinnan Eva-Lena Jansson (s) skrev i ett svar till Rakryggad foljande:
Mitt politiska ställningstagande grundar sig i en uppfattning om alla människors lika rätt och lika värde. Och har man denna åsikt så kan man inte låta den stanna bakom några pennstreck på en karta.


Eva-Lena menar att alla har lika ratt till Sverige darfor att en grans ar bara ett "pennstreck".

Nu vill regeringen tvinga kommuner att ta emot fler flyktingar. Manga kommuner har helt slut pa bostader och resurser, landet ar fyllt till bristningsgransen men man vill nu anvanda skohorn for att pressa in nagra till. Hur de arliga 100.000 nya asylfallen ska fa plats med ytterligare 75.000 arliga arbetssokande invandrare, kan ingen forklara. SVD DN

Man vill tydligen oka hastigheten sa att befolkningen byts ut mycket snabbare an tidigare. Deras plan gar ut pa att driva ut fler svenskar och byta ut var kultur. Men inom socialdemokratin och alliansen pratas det om hur fort de ska byta ut var kultur, ska overforingen av sverige ga fortare eller langsammare. Hur ska de kunna vinna valet om folket visste att en sadan plan var iscensatt? Darfor vill de stoppa nyheter, bloggar och nya partier som kan fa ut budskapet. I Kalmar Kommun blir politikerna skrackslagna om man publicerar deras foto, las Thoralf Alfsson's blog om det. De vill bedriva sin extremist politik i hemlighet och vagrar publiceras blid pa sej, varfor detta hemlighetsmakeri, kanner ni er skyldiga?

Enligt DN sa har SCB raknat ut att befolkningen okar kraftigt de narmaste aren. Ett "mindre" raknefel har smugt sej in i deras kalkyler. De menar att vi om 10 ar kommer ha okat befolkningen till 10 miljoner. Hur kan det stamma om vi har runt 50.000 till 100.000 arligt ankommande vilket ska oka. Bara okningen skulle ju bli mellan en halv miljon coh 1 miljon om det fortsatte i den takten vilket inte tar med anknytningsfall, storre barnkullar bland invandrare och den kraftigt okade arbetskraftinvandringen som regeringen vill ha.

Det ar dags att forbjuda SCB som tydligen ytterligare en gang har snickart ihop en vilseledande rapport. Det vill tydligen inte skramma upp folk eller informera oss om den sanna okningen. DN

1 comment:

Landet som gud glömde said...

Det finns och har aldigt funnits en svensk opinion för att ta emot så kallade flyktingar. Detta ärdärmed inget demokratiskt beslut. Omdet verkställs och de lokala politikerna ite tar sitt ansvar, dåblir vi tvungna att röka ut de kriminella slöddret. Sverige är sedan länge mättat på kriminellt negerslödder.