Tuesday, May 20, 2008

Dags for skolavslutningar snart, men inte pa Svenskt satt.


Nu laser vi aterigen om den tragiska utvecklingen dar en gammal svensk tradition saboteras av extremister. Traditionshatande radikaler gor allt for att sabotera och hitta pa ett svepskal till att forstora den fina traditionella skolavslutningen.

"Barn och föräldrar i Kristinelundsskolan i Östhammar upprörs över att skolans sommaravslutning inte hålls i kyrkan som traditionellt. I år har skolledningen beslutat att barnen ska sluta skolan på skolans område.

De engagerade föräldrarna tycker skolavslutning i den närliggande kyrkan är en fin tradition. Men de ansvariga för beslutet hämtar stöd ur Barn- och elevskyddslagen.
- Vi vill förebygga att elever känner sig kränkta eller diskriminerade. Det råder skolplikt och skolavslutningen ingår i undervisningen, vilket innebär att alla elever ska kunna vara med, säger Hans Oscarsson, skolområdeschef i Östhammar-Öregrund till Upsala nya tidning.
Föräldrarnas enhetsråd har ringt runt till hushåll som har barn på skolan, och hävdar att 92 procent av de 70 procent man fick tag på vill ha skolavslutning i kyrkan. Därför menar man att beslutet är ogrundat och uttrycker kritik mot att beslutet fattats "ovanför deras huvuden". Beslutet har rört upp känslor.
- Elever är upprörda, lärare är upprörda och föräldrar är upprörda. Jag har aldrig varit med om ett sådant engagemang och missnöje inom skolväsendet, säger Jeanette Andersson, som sitter med i enhetsrådet. Dagen Unt

Vi har ett mångkulturellt samhälle och då måste vi ta hänsyn till det, säger Oscarsson till Uppsala.expressen.se. – Vi ska organisera en verksamhet som styrs av lagar och regler och då är det dem demokratiska värderingarna som styr oss, och som vår verksamhet måste rätta sig efter.


Hans logik antyder att han "maste ta hansyn" till andra manniskor men inte de manniskor som han ar skolchef over. Jag ar beredd att satta en peng pa att det inte finns en enda person som protesterat mot traditionell skolavslutning, men det sajs inte i artikeln.

Hans Oscarsson borde skammas och dessutom avskedas for hets mot svenskar. Han ar regionens skam. Man borde statuera exepel sa att andra tveksamma extremist figurer inte tar for sej liknande fonedrande skamhandlingar mot oskyldiga barn.

No comments: