Monday, May 19, 2008

Stockholmsskola for Afrikaner far pris.


"Ärvingeskolans matteverkstad är så bra att lärarna fått Kungliga vetenskapsakademinens stora pris. Läraren Ann-Charlotte Wallgren undervisar Damian Domanus, Ahmed Jama Mohamed, Hamza Mohamed Abdi, Ahmed Hussein och Eriyas Abhanom.

Att lära sig att möta siffror och tal på ett både konkret och abstrakt sätt och att lära sig vilken faktisk nytta man kan ha av matematiken är själva grundtanken med Ärvingeskolans matteverkstad. Så sent som i mars i år fick initiativtagarna och lärarna Anne-Charlotte Wallgren och Kristina Strömbäck ta emot det prestigefyllda Ingvar Lindqvist-priset som Vetenskaps­akademien delar ut.

- Vi vill att våra elever ska förstå hur allt hänger ihop. Vi vet att de är intresserade, det handlar bara om att få dem att upptäcka att alla kan och att matte finns i allt, säger Kristina Strömbäck.

Under fyra år har de två lärarna byggt upp matteverkstaden. Effekten har varit slåeende. Av eleverna som gick ut nian på Ärvinge­skolan förra året hade 95 procent minst godkänt i matte - bara två år tidigare var siffran 85 procent.

Även andelen elever som hade behörighet att söka till gymnasiet ökade stort: från 79 procent till 92 procent under samma tid. Ingen vet, men kanske har matteverkstaden ett finger med i spelet även där."

Hur den afrikanska skolan i Kista jamfor med andra skolor sajs inte i artikeln. Om den ar prisbelonad sa maste man anta att resultatet ar avsevart samre i andra skolor.

Enligt en skolsida sa stalls fojade krav pa behorighet att soka till gymnasiet:

"För att vara behörig att söka till gymnasiet måste du ha betyget G eller mer i ämnena Engelska, Matematik och Svenska/Svenska som andraspråk."

Man behover saledes bara ha G = Godkant i 3 amnen.
DN

No comments: