Tuesday, May 13, 2008

68-vanstern cementerade socialismen i vara institutioner.

Hakan Arvidssons bok om sin tid som aktivist i vanstern pa 1960-talet kanske inte har mycket lasvart om han inte skriver om hur "den tysta revolutionen" gick till? Jag tvivlar pa att han gor det. 68 vanstern visade sej vara radikal, effektiv och spred sej som en cancer i alla samhallsinstitutioner. Med hjalp av landets ledarskap i den socialdemokratiska-kommunistiska samlings regeringen kunde alla fran de extrema vanster organisationerna infiltrera alla viktiga institutioner. De som organiserade sej kunde genomfora en infiltrations revolution. Det var folk som sympatiserade med alla slags vanstergrupper. Grupperna hade olika bokstavs kombinationer, namnen hade oftast Marxist och Leninist som en viktig bestandsdel.

I "den tysta revolutionen" lyckades extremvanstern infiltrera TV och Radio som ett av deras viktigaste mal att ta kontrollen over. Dar kunde de fritt anvanda det TV som ett propaganda organ for sin radikala antikapitalistiska syn. Fran att pa tidigt -60 tal ha varit en neutral nyhetsrapporterande TV blev Svensk TV och Radio beromd for att bedriva ren kommunist propaganda i egenproducerade program, men aven i program som importerats fran olika kommunist diktaturer. Barn TV blev antiamerikanska barnprogram producerade i det fore detta kommunistiska Sovjetunionen. Sveriges regering utvecklade handel och goda kontakter med kommuniststaterna och vande sej bort fran vastvarlden. USA hatet vaxter i den takt som media och skolor kunde anvandas som propaganda organ. Fran att ha rapprorterat neutralt om Vietnamkriget om den Nordvietnamesiska invasionen av Sydvietnam sa forandrades rapportering. Angriparna blev en "befrielserorelse" och de allierade forsvararna av Sydvietnam, vasttrupperna, USA mfl, blev kallade "imperialister".

Skolsystemet infiltrerades. Dar eliminerades all information om kommunismens terror fran alla skolbocker och allt skolmaterial. Jarnridan som skapades for att fangsla folket i osteuropa blev bara en mur. I skolorna fick man inte vet nagot om "det stora fangelset" eller om diktaturen och terrorn pa den andra sidan muren. Allt negativt om kommunismen forsvann fran laromaterial, TV och Radio. Om jag inte misstar mej sa finns det an idag knappt nagon information om kommunistisk brutalitet, terror, diktatur och folkmord i svenska skolor och TV. Vanstern har inte lamnat de institutioner de infiltrerade. De sitter bekvamt kvar eftersom ingen har gjort nagot at saken. Alliansen har tillsatt en ny TV chef men hon vet inte vad hon behover gora. Svensk statlig TV maste skrotas, den ar infekterad och sjuk. Nyligen hyllades massmordaren Fidel Castro i statlig TV.

Palme regeringen hittade pa en hel del olika metoder for att kontrollera media, utildning och opinionen. De hittade pa ett finurligt knep for att aven kunna kontrolleras den fria pressen. Man inforde en skatt som skulle driva de stora tidningarna i konkurs, men samtidigt erbjods en raddning, Presstodet. Tidningarna kunde erhalla presstod, som nastan motsvarade den tvangsskatt som skulle driva tidningarna i konkurs. Men haken var att tidningarna maste halla sej inom "vissa ramar" for att kunna fa Presstodet och kunna overleva, Dessa ramar bestamdes av radikalerna inom den davarande regeringen. Exakt hur och om det sa kallade "Lilla Saltsjobadsavtalet" kommer in i bilden ar oklart.

Det ar den en av flera anledning till att vansterblocket har lyckats halla sej kvar vid makten sa lange som de suttit dar. Om elever utbildats och fatt reda pa sanningen om kommunismen i skolorna sa skulle kommunistpartiet (V) aldrig ha varit sa stora och kunnat halla sej over den kritiska 4% gransen. Elever som blev framtidens valjare har hjarntvattats sa att de vet ingenting om kommunismens brott. (V) skulle ha akt ur riksdagen och darmed skulle S forlora sin viktigaste samarbetspartner som de varit beroende av for att bilda regering.

Marita Ulvskog ar ett typiskt exempel pa hur radikaler gjort karriar och hur media och regeringen infiltrerats. Hon tillhorde Kommunistiska Forbundet Marxist Leninisterna, KFML. Hon blev sedan journalist och darefter chefredaktor pa Dalademokraten. Sedan blev hon Civilminister hos S regeringen och senare Kulturminister.

Man maste erkanna radikalerna fran 1960-tals vanstern blev effektiva och lyckades ta over och cementera sin socialism i manga institutioner. Den utvecklingen hade aldrig intraffat om inte deras ledare den pahittige Olof Palme fanns vid makten. De kan tacka honom for sina framgangar. Samtidigt kan vi andra i Sverige forbanna Olof Palme just for samma sak. Att nara 60% av Sverige bestar av offentlig sektor och att vi har Europas samsta ekonomi och social service beror just pa att socialismen genomsyrar Sverige. Det ar Palmes arv. Vi har sedan Olof Palme inte haft nagon ledare med en vision och samtidigt en formaga att genomfora sin vision. Det Sverige vi har idag genomsyras i alla aspekter av det som Palme och hans extrema vanster radikaler gjorde. Det kommer att ta en generation att reparera. Det forutsatter att man genast skiftar till ett fritt kapitalistisk system fran ett system som idag domineras av stor offentlig sektor, ofri media, styrd politisk debatt och massutflyttning av foretag och massutflyttning av en utbildad medelklass i sin mest produktiva alder. SVD

No comments: