Sunday, May 11, 2008

Vi vet vilka som ligger bakom skolbranderna och vad som behover goras.


Myndigheterna vill inte veta, vill inte rapportera, vill inte hora talas om vilka som ligger bakom skolbranderna. Runt 4000 skolor har brunnit de senaste aren enligt brandforsvarets rapporter. De flesta brander var anlagda och skolorna ligger i invandrartata omraden. Vardet som gatt forlorat ar atskilliga miljarder kronor. Sverigehatande grupper i atskillig orter arbetar hart med att branna ner sa manga skolor som mojligt. Skolorna finns utspidda over hela landet precis som de asylsokande. Om man inte tar itu med orsaken eller ens borjar prata om det sa kommer branderna att fortsatta. Att bara satta ut bevakningskameror och vakter till mijardkostnader kanske minskar antalet brander men grundproblemet finns kvar och kostnaden gar upp. Losningen finns i den utmarkta filmen om skolbrander. Sprid den.


No comments: