Sunday, May 18, 2008

Svensk media avslojat, det mest sensationella avslojandet nagonsin. "Lilla saltsjobadsavtalet".

Det mest sensationella avslojande om Svensk Media finns nu for alla att studera. Svensk Media har i over 20 ar ljugit och kollektivt hemlighallit kritik mot massinvandringen. Deras hemliga avtal var inte menat att komma till allmanhetens kannedom och avslojas. Som en Cosa Nostra maffia familj har alla journalister behallt denna hemlighet utan att avsloja den for nagon eller ens yppat ett ord om det som manga svenskar misstankt. Det har funnis en misstanke om att alla journalister har samordnat sitt nertystande om kritik mot massinvandringen och invandrares brottslighet. Misstanken var befogad, nu kan det avslojas. Se filmen, men sitt ner forst, man tappar hakan nar man inser hur grotest verkligheter om den svenska journalistkaren ar. Journalister, kommentera garna om ni vet nagot om det avslojandet. Beratta om ni skams eller om ni forsvarar ert agerande. Vem granskar svenska journalister? Presstodsnamnden? Tack for tipset, PO.
Limmas pa toppen av forstasidan.

3 comments:

Luke Bloom said...

Man kan inte se videon längre... Finns den någon annanstans? Vad handlar den om?

BefriaMedia said...

tack for tipset Luke. Youtube stangde ner det kontot, men kontohavaren ar tillbaks pa en ny address. Nu ar det fixat.

ANTI-ISLAMIST said...

...beklagar arr jag avviker något från ämnet, men detta är viktigt, det rör nutiden och framtiden.

AN ALMOST TYPICAL DAY IN
MULTICULTURAL DHIMMISTAN/SWEDEN
or
EN NÄSTAN VANLIG DAG I
MULTIKULTURELLA DHIMMISTAN/SVERIGE
- - - - -
AN IMMIGRATED MUSLIM WOMAN FALSELY AND INTENTIONALLY ACCUSES A 73 YEARS OLD SWEDISH PENSIONER FOR MURDER THREAT - SHE DEMANDS SEK 50,000 ($8,000) IN DAMAGES.

FÄLSCHLICH UND ABSICHTLIG BESCHULDIGT EINE EINGEWANDERTE MUSLIMISCHE FRAU EINEN 73-JÄRIGEN SCHWEDISCHEN RENTNER WEGEN MORDBEDROHUNG. SIE FORDERT EINEN SCHADENERSATZ VON 5500 EURO -
SO KANN MAN HEUTZUTAGE UNVERZÜGLICH IN SCHWEDEN REICH WERDEN
- - - - -
On the blogsite http://mordhotadmuslima.blogspot.com/ please read a description in condenced form in English of an event that probabely will become increasingly common as time goes on and the friction between various immigrants of non western origin (cultural enrichers) and ethnic Swedes are increasing. The condenced story was originally published at Gates of Vienna
The present event has been reported to the police by the muslim party. For 'good reason' a Swedish perpetrator is suspected for murder-threat.
On the blogsite then follows the unabridged original description in Swedish
(including argumentation) of the event, in form of a polis(counter)report.

GET RICH QUICK in SWEDEN
A legal practice has evolved in Sweden whereby any Swedish citizen who is not a person of Swedish background - i.e. not belonging to the indigenous Swedish population but in most cases has an exclusive immigrant background - can bring legal action against anyone they allege has hurt their feelings or insulted them, in reference to gender, sexual orientation, skin colour, religion, nationality and more and with damages amounting anywhere from $2,000 to $20,000 USD, under penal code (brottsbalken) 16:8 - a totally insane rubber paragraph.
Anybody in Sweden can become a victim of this modern thievery. The money after minor judicial proceedings is confiscated from the offender by the state and then handed directly to the offended party. The law is so lax that you could conceivably ask any foreigner the time, to which they might take offense and set the police on you from their cellphone.

Please spread this URL: http://mordhotadmuslima.blogspot.com/ around the Net as far as you can in order to break the silence around this travesty of law. Copies of this message and the URL will be distributed to as many people as possible, the press, public authorities etc. and to individual bloggers and readers all over Europe.
In the end of the blogsite there will be a register of all addresses this humble and urgent request has been sent to.
Thank you for you cooperation!
-------------------------
och på vanlig simpel svenska:

En nästan vanlig dag i multikulturella Dhimmistan/Sverige.

På bloggen http://mordhotadmuslima.blogspot.com skildras först i kondencerad form på engelska en händelse, som till sin art troligen kommer att bli altmera vanlig i Sverige efterhand som friktionen mellan invandrare från främmande kulturkretsar, sk. kulturberikare, och etniska svenskar ökar. Händelsen har blivit polisanmäld av den muslimska parten som mordhot.
Sedan följer en skildring inklusive kommentarer på svenska i form av en polis(mot)anmälan helt oavkortad; denna finns också att läsa på forumet FLASHBACK/jurudik/ samt efterhand även på andra ställen.

Först kränkt vinner
-- så lyder titeln på en av Zarembas artiklar i DN om kränkthet - läs den!)
Den nya folksjukdomen?
Det finns anledning att förundras över hur många hypersensibla och ryggradslösa stackars människor
det finns i Sverige, som skapar mening i sin tillvaro genom att låta sig kränktas i livets påfrestande situationer. Möjlighet har sedan tillskapats av statsmakten att tillägna sig oförtjänt ekonomisk vinning genom att sant eller osannt klaga inför domstol över att man är KRÄNKT. Denna möjlighet ges dock inte till folkmajoriteten utan blott till vissa kategorier, som makteliten månar om. Genom ett engagerat
arbete av t.ex diskrimineringsombudskvinnan DO eller via en tingsrätt kan en klagande om turen ej sviker bli tillförsäkrad ett skadestånd på ett 5-siffrigt belopp. Klaga över att ha fått en fis på tvären och puff har man blivit 40 000 kr rikare. Mycket svårare än så är det inte.

Denna möjlighet till oförskylld, predatorisk förtjänst tillerkännes som nämnts dock endast exklusiva
minoriteter typ Homo-Bi-Trans-personer och liknande samt förstås landets alla invandrade kulturberikare.
Vem som helst i Sverige som tillhör folkmajoriteten - personer med svensk bakgrund - kan däremot,
om oturen vill sig, bli offer för denna nya rånmetod. Att fråga en osvensk främling vad klockan är, kan ha till orsak att vederbörande känner sig kränkt och via mobiltelefon tillkallar polis, som sannolikt kommer att ta parti för den klagande. Har den kränkte dessutom vittne till hands, så är det nog kört för klocklöse svensken.

Vänligen sprid den här sidans URL: http://mordhotadmuslima.blogspot.com/ över nätet, så att denna av svenska staten införda och sedan i sann dhimmifieringsanda ivrigt sanktionerade rånmetod så småningom
blir allmänt och internationellt känd!
Kopior av denna skrivelse (+ i lämpliga fall polismotanmälan) kommer att tillställas en förhoppningsvis vid krets av läsare, från statsministern till enskilda bloggare i inutlandet. En redovisning av dessa
mottagare kommer att finnas allra sist på bloggen och bli fortlöpande uppdaterad.