Friday, April 18, 2008

Vem hatar fri media och vill polisanmala bloggarna?


Pressombudsmannen (PO) Yrsa Stenius har upptackt att det fria media syndromet i form av bloggar har tagit over en del av medias roll.  Hon ar oroad over utvecklingen. Hon tycker att det ar dags att satta ner foten och borja polisanmala bloggarna. 

I samband med Publicistklubbens Norra Norrlands mote pratade man om mediaetik pa Internet. Pa motet sade hon sej vara oroad over "trenden skriv vad som helst om vem som helst".  

Det finns inga exempel pa vad hon anser hemskt eller "brist pa etik".  

Ett av de varsta exempel pa fortal och "brist pa etik" i media jag kan komma pa var Scenstrom affaren. Moderat politikern tvingades avga pga av en grundlos hetskampanj mot henne som var iscensatt av en TV4 journalist och en AB fotograf i klart suspekt samverkan. Hetskampanjen fortsatte att oka i styrka tills hon avgick. Ingen kom till hennes forsvar och sade "hon har ju inte gjort nagot". Efter hennes avgang skrevs en artikel i SVD med rubriken "Lojlig kapitulation infor journalismen". Artikeln fick nara rekordstort antal kommentarer (350) och blog lankade artiklar (59). 

Jag har inget minne av att PO yttrade sej om den allvarigt handelsen dar media forsokte och lyckades paverka demokratin negativt da en folkvald tvingades avga utan orsak.

Sa gar det till i den lilla bananrepubliken Sverige. PO ger sitt stod till pressens klart bedragliga beteende och hetskampanjer mot oskyldiga politiker vilket ar ett hot mot  demokratin. Samtidigt vill PO med hjalp av polis forbjuda bloggare. PO vill stoppa det enda sattet folket kan uttrycka sej kritiskt mot media totala kontroll pa asikter. Via en blog har folket lyckats hitta ett satt, det enda sattet, att utrycka kritik mot den politk som fors i Sverige. Monopol media gar hand i hand med politikerna och det finns ingen kritik mot politiken som fors. Olika extremister inom roksdagspartierna har forsokt stoppa yttandefriheten. Ibland har de uttryckt sitt ogillande av att folket nu till slut har en fri mediakanal. 

De fyra stora tidningarnas natversion har det senaste aret rasat nedat i antalet lasarsiffror. Trenden for DN, SVD, AB och Expressen ar likadan, klart nedatgaende. Det kan betyda att bloggare tar deras lasare och det ar givetvis ett hot mot tidningarnas ekonomi och i langden deras existens. Det ar en positiv utveckling eftersom bloggar kan rapportera sanningar som media vill fortrycka. 

Politiska extremister, tex PO, vill satta stopp for den utvecklingen. Media har varit pa politikernas sida medan de politiska bloggarna ar kritiska och darfor ett hot. Hotet mot yttrandefriheten finns inom de etablerade riksdagspartierna och inom media monopolet. De samarbetar eftersom de har samma mal. De forsoker stoppa all kritik mot den politiska inriktningen som de ar overens om. 

Se TV programmet dar det avslojas hur media (och Publicistklubben?) vill fortsatta lagga pa "locket" pa kritik mot den forda politiken .  Folkbladet 

No comments: