Friday, April 18, 2008

11-13 ariga elever satter skrack i skola.

Ar Sverige ett land i fullstandigt kaos? Jag tror att vi just nu under de senaste aren och under de kommande aren observerar ett land i fullstandigt kaos och under pagaende kollaps. Sverige befinner sej i fritt fall. Det finns ingen anledning att tro nagot annat.

Det finns daremot ingen som kommer att gora nagot at saken darfor att nyheten om kollapsen inte finns beskriven i media. De som bara laser de stora tidningarna har formodlien inte insett vidden och allvaret i vad som hander eftersom tidningarna undanhaller de viktigaste nyheterna. De som bara laser Blondinella och andra skvaller bloggar vet inte heller om hur verkligheten ser ut. Blondinella har runt 300.000 besokare i veckan medan de storre politiska bloggarna bara har 2.000 - 10.000 besokare. De som laser de politiska bloggarna har sakert klart for sej hur det ser ut i Sverige men jag har en kansla av att de flesta medborgare antingen inte vet eller inte VILL veta hur illa det ar stallt.

Budskapet borde spridas till fler malgrupper, hur det ska ga till kan diskuteras. Samtidigt funderar vara folkvalda och myndigheter pa hur de ska kunna stoppa de fria politiska bloggarna.

400 elever i Soldalskolan i Sodertalje vet hur illa det ar. Skolan har forskola till arskurs sex. Systematiska stolder, hot och ovilja (eller radsla) att anmala brott till polisen har forandrat den tidigare idylliska bilden av skolan.
För några månader sedan nystades nämligen en ordentlig stöldhärva upp. Ett antal barn mellan 11 och 13 år har satt skräck i skolan genom att plundra sina klasskamraters jackor i kapprummet och sedan hota dem med våld om de skulle komma på tanken att berätta för någon.

12-årige Jesper tog emot stöldgods från de unga gärningsmännen och hans mamma Lena vittnar nu om en skrämmande situation på skolan, där rektorn försöker sopa händelserna under mattan.
Skolans rektor vägrar dock att polisanmäla.

Jag borjade lasa LT efter nyheten om lokalpolitikern Anders Lago's besok till USA's kongress med anledning av hans berattelse om Sodertalje's invandrarproblem (som jag skrev om tidigare). Det borde jag inte ha gjort, jag fick huvudvark av alla nyheter. LT ar full av olika slags nyheter som sammantaget visar pa en samhalle i kollaps.

Nagra rubriker i dagens LT; Knarkkung ser sej som liten mellanhand, multimiljonbeslaget ar en mindre del av en storre operation, postlador brots upp och kastades framfor bussar, sju bilar har brunnit de senaste dagarna, Gnesta polisen ryckte inte ut till pagaende ran i Gnesta, Polishuset evakueras efter bombhot,

Sodertaljes och Sveriges underliga politik ar numera varldsberomd. New York Times har besokt ett par bostadsomraden i Sodertalje. De kallas lokalt for Mesopotalje och Lilla Bagdad. NYT skriver om Mariam, en Irakier i Sodertalje: 
"har (i Sverige) lider jag av fornedring, jag vill arbeta men vad kan jag gora har? Politikerna undrar detsamma, det svenska systemet for att ta in flyktingar har kollapsat sajer Lago" 
USA's ambassador besoker Lago och Sodertalje, hoppas han slipper fa sin bil uppbrand eller saboterad med stenkastning. Hur ser en amerikan pa ett samhalle som inte ens har kontroll over sina 11-13 ariga barn? Hoppas Anders Lago inte missuppfattar besoket till att betyda att han far berom eller godkant, det ar ju faktiskt en katastrof som utspelar sej i Sodertalje. Katastrofen far mer bransle av politiker som ar handlingsforlamade, inte kan fatta beslut och inte har riksdagspolitikernas "tillstand" att fritt tala ut om orsakerna till problemen. LT DN

No comments: