Sunday, March 30, 2008

Sverige ska drivas ut.

Sverige kanske ses som en kolonialmakt som ska drivas ut fran omraden som har stort antal Svensk hatande invanare. Jag pratar inte om Afrika eller Vastindien men bostadsomraden i Sverige.

Rinkeby/Tensta omradet nordvast om Stockolm har haft oraknerliga valdsincidenter inklusive mord mm. Senast stangdes T-banan en langre tid pga vald och brak. Efter det har man satt in en permanent styrka pa 35 poliser och 15 privatvakter i ett forsok att halla de 3 narmaste T-bane stationerna oppna for allmanheten. I april beslutar SL om man ska stanga stationerna for evigt eller inte.

"Dagisterroristerna" fick stanga sitt dagisforetag Bismilahi efter att tiotals miljoner av kommunens pengar som skulle anvants till dagisverksamhet hade smugglats bla till Jihadister i Somalia. Totalt betalade kommunen ut 23 miljoner kr till Bismilahi varje ar.

Nara 200 barn var placerade i dagisbolaget Bismilahi som tvingades stanga. De Somaliska foraldrarna protesterade mot stangningen av dagisbolaget och ville att verksamheten skulle fortsatta trots att tiotals miljoner smugglats till en muslimska Jihad rorelse. Hur det kommer sej att sysslolosa somalier blir sa engagerade i att ha kvar dagiset trots att de inte behover ett dagis ar markligt. De kanske har ett ekonomiskt intresse och far del av de utsmugglade miljonerna. Jihad dagisbolagets talesman var Suzanne Holtsbeg Anderlid (M). Hon hade rader av ursakter for att forsoka skapa forstaelse for det Somaliska Jihad dagiset. Underligt nog sa hade hon ingen kommentar om terrorrisken eller vad hennes egen roll som lokalpolitiker var. Hon kanske hade ett ekonomiskt intresse som en hel rad andra personer verkar haft, hon kanske var den som beviljat tillstand och utbetaning av de hundramiljoner kronor (cirka) vilket gjorde multimiljonskandalen mojlig. Hon har arbetat som namndeman i Migrationsdomstolen och ledamot i Skattenamnden i Solna. En person med hennes bakgrund kanske har makt att bevilja uppehallstillstand, foretagarbidrag, skatteplanering till Somalier i Rinkeby. Mot bra betalning kanske man kan overtala henne att hjalpa till?

I natt slogs alla fonster sonder till poliskontoret i Tensta centrum. Dessutom forstordes fonster i Tensta Gymnasium.

Uppenbarligen sa ar det manniskor i omradet som har gett sej tusan pa att lyckas driva ut civilisationen fran Rinkeby/Tensta och ersatta den med ett samhalle utan funktioner, utan moderna bekvamligheter, utan myndigheter och utan insyn fran det svenska samhallet samtidigt som vi finansierar alla sysslolosa, kriminella och bedragare. Sverige ska drivas ut fran olika omradet i Sverige, ett i taget. Den tanken maste vara politiker vanja sej vid och en moderat som ar namnd ovan arbetar hart med det updraget. SVD SVD DN

No comments: