Saturday, March 29, 2008

Den muslimska retoriken forvarras.

Al Queda hemsidor har foton pa Geert Wilders. I kommentarer kan man lasa att de hoppas han rakar ut for samma sak som Ariel Sharon. Sharon led av en hjartattack och ligger i koma.

Den Europeiska Unionens preisdentskap i Slovakien kommentarade filmen och sade att de stodde den Hollandska regeringens forkastande av filmen.

Iran hotar med "konsekvenser".

I Pakistan, Islamabad kallades Hollands ambassador Willem Andreae till Pakistans utrikesdepartement. Dar lovade han att man i Holland skulle inleda en krimiell brottsutredning om slappandet av filmen Fitna. (Om det finns nagon om laser media i Holland, undersok vad Hollands regering sajer sej ha lovat Pakistan, de kan ha en helt annan uppfattning om saken) Andreae blev tillsagd att det var Hollands skyldighet att ta alla nadvandiga atgarder for att minimera effekten av filmens visning och att atala Geeert Wilders for fortal och avsiktligen kranka mulimer.

Ryggradslosa politiker kan inte forklara att yttrandefrihet ar sjalvklar i civiliserade lander. Eller ar den kanske inte sjalvklar langre? 

Rakryggad uppmarksammade kommande begransning av yttrandfriheten. Om de stammer sa ar det en av modern tids storsta nyheter i Europa. Jag har inte markt nagra forstasides rubriker om detta. EU vill kriminalisera "motvilja". Deras konstigheter vet man knappt om och plotsligt ar det for sent. Betyder det att ett valdtaksoffer inte for hysa "motvilja" mot valdtaksmannen?
Följande ska, bland andra, anses som motvilje-brott:

”Offentlig spridning eller distribution av skrifter, bilder eller annat material som innehåller uttryck av motvilja.”

Las mer pa Rakryggad.

No comments: