Wednesday, March 12, 2008

Gamla Stasi dokument hittade.


Efter att Berlinmuren foll 1989 plundrades Stasi hogkvarteret pa sina hemliga dokument. En stor del av dokumenten hamnade i USA. De dokumenten aterlamnades till Tyskland efter en period (efter kopiering och analys). En del av de dokumenten sajs avsloja ett 50-tal svenskar som arbetat som spioner for Osttyska Stasi.

Svenska SAPO har alla namn men vill inte offentligora dessa hogst intessanta uppgifter trots starkt tryck fran allmanheten. Tyska, amerikanska och andra landers kallor har samma information men har inte samma sekretess vilket underlattar for media forskare.

Denna rapport vars omslag finns nedan finns nu tillganglig. Om nagra dagar kommer Befria Media att publicera ett sammandrag av det forsta stycket. Hela rapporten ar pa tyska och over 100 sidor. Jag har annu inte last hela rapporten, men efter att snabbt tittat igenom den sa tror jag att vi kan hitta de svenska Stasi spionerna bland sympatisorer for de Palestinska terrrorgrupperna. Aven andra Stasi dokment haller pa att pusslas ihop. 45 miljoner dokument schreddades och finns bevarade i strimlad form. Nya databaserade metoder kan pussla ihop dokumenten pa ett fatal ar som annars skulle vara nast intill omojligt med manuella metoder. Vartefter fler intressanta dokument blir tillgangliga kommer de att publiceras har. Stasi, Del 1 kommer snart.


1 comment:

UltraV:s värld said...

Spännande om du kan och har tid att sedan skriva en liten kråka om det. Ha en fin helg!