Wednesday, March 12, 2008

England bedomer Irak lampligt for aterforing av asylsokanden.

Enligt tidningen Guardian sa har det brittiska inrikesministeriet bedomt Irak vara tillrackligt stabiliserat sa att Irakiska asylsokanden kan atervanda till Irak.

1400 asylsokande Irakier som finns i England kommer att fa 3 veckor pa sej att frivilligt atervanda till Irak. Om de inte gor det sa forlorar de alla bostads och andra formaner.

En talesman for Borders and Immigration Agency (BIA) sajer att resa till Irak fran England ar mojligt och onskvart nu. "-Darfor kan Irakier inte langre fa stod under detta kriteria.....Vi foredrar om de atervander frivilligt annars blir det nodvandigt att vi ser till att de atervander pa annat satt."

SVD hanvisar till vad de kallar en "oberoende hemsida" iraqbodycount.org. Den sidan har tidigare haft lankar till anti-amerikanska terrorist hemsidor. Den drivs av radikaler som inte har problem med att stodja olika revolutionara grupper i varlden. Hemsidan talar inte om da civila mordats av Islamist terrorister. Sidan lankar till Pacifica Radio som oftast har sympatiska reportage fran revolutionara bevapnade grupper runtom i varlden. SVD's syn pa "oberoenda" ar underlig men inte helt oforutsajbar.

Yahoo news SVD

2 comments:

norbergssonen said...

Artikeln i Guardian borde skickas till Billström. Någon på hans departement bör väl kunna läsa - och förstå - engelsk text.

BefriaMedia said...

En svensk Migrationsverks domare har redan bedomt samma sak i Sverige, att Iraker inte har flyktingstatus och kan atervanda. Men myndigheterna agerar som om ingenting har hant. Det ar obegripligt att de inte har nagra regler , principer och att de inte foljer ett prejudikat i en domstol. De kan nog lasa men de kan inte dra slutsateser eller agera logiskt.