Monday, March 03, 2008

Europas befolkning kommer att halveras pa 44 ar.

Det finns ingen risk for overbefolkning i Europa. Det ar nog inte avsikligt som Europas befolkning har lag fertilitet, det ar nog inte en plan som syftar till att radda jorden undan overbefolkning. Inom EU far varje kvinna i genomsnitt 1.5 barn. Det betyder att familjer inte ens foder tillrackligt manga barn for att bibehalla befolkningen, for det kravs det att man foder fler an 2.1 barn i varje familj.

Foljderna blir altsa en framtida befolkningsminskning i Europa. I fattiga delar av varlden sa ser det inte ut pa samma satt, tvartom, deras fodelsetal gor att varldens befolkning fortsatta att oka exponentiellt.

Den svenska andelen av befolkningen i Sverige ar ungefar samma antal som Sverige hade pa 1950-talet.

Invandringen vi haft till Sverige var mellan 1950 och 1977 runt 60.000 personer dvs runt 2000 per ar. Numera ankommer det barnrika familjer till Sverige i oerhort stora antal, forra aret kom det runt 100.000 till Sverige. Ett exempel ar en Somalier som kom ensam och nagra manader senare hade han 14 slaktingar i Sverige. Det finns nog ingen undersokning som visar hur barnrika invandrarfamiljerna ar och statistik for den inhemska fertiliteten har sakert forsvunnit.

Nu rapporterar SCB att Sverige ligger bra till i fertiliter, har fods det 1.85 barn per kvinna. Nu har man ju blandat ihop statistiken for de oerhort barnrika invandrarfamiljerna och de barnfattiga svenska familjerna och menar att det ser bra ut. Om vi redan vet att det kravs over 2.1 barn per familj for att bibehalla befolkningen och att vi ligger langt under den nivan hur kan det vara bra? Menar Lotta Persson pa SCB att det ar bra eftersom befolkningen i Europa minskar? Eller vad ar det som ar bra? Jordens befolkning okar med stormsteg, ar det ocksa bra eller finns det nagot av de alternativen som inte ar bra, isafall vilket?

Alltombarn
Bgf.nu

4 comments:

UltraV:s värld said...

En stilla protest, vi svenska kvinnor ska inte behöva föda fler barn för den skull. Jag vill inte att mina svärdöttrar ska tvingas överge sin karriär för att de ska föda barn gång på gång. Det är viktigt att vi får utveckla kvinnors situation i Sverige, inte gå tillbaka i tiden för att möta invandringen. Ska arbetslösa svenska män ha en hel klan att försörja? Min lillebror slängdes ut vid 35-årsålder från Ericssons utvecklingsavdelning där han forskade, för att nya unga med bättre kunskaper skulle in. Nej, någon sans i debatten måste det finnas! Det borde finnas lösningar som inte ställer krav på oss i Europa, att vi ska förändra oss till varje pris!

norbergssonen said...

Men det är den låga nativiteten och den åldrande befolkningen som ligger bakom Europas invandringsproblem. Naturen avskyr som bekant tomrum, och det går inte att komma ifrån att man i den situation Europa befinner sig i utsätts för ett hårt migrationstryck från länder med snabbt växande befolkningar. Den livsstil som europeiska människor valt, dvs lång ungdomsperiod, sen familjebildning, och få barn, är självbegränsande i så motto att den kommer att trängas undan av människor från andra kulturer med andra värderingar. Det går naturligtvis att skylla på den politiska eliten, och på en slapphänt och världfrånvänd invandringspolitik, men tyvärr är det nog också så att samma mentalitet som kommer till uttryck i låg nativitet, också gör en befolkning mindre motståndskraftig mot främmande invandring. Detta att hela tiden tycka synd om människor från helt andra kulturer, att nedvärdera sina egna rötter, och att inte rätt förstå sin egen roll som förvaltare av gångna generationers arbete och vedermödor, tror jag hör samman med självfixeringen och idéerna om självförverkligande, i vilka barn inte har någon plats. Det handlar som så mycket annat om det naturliga urvalet och "survival of the fittest". Och där kan inte Europa längre konkurrera.

BefriaMedia said...

Norbergsonen, I sveriges fall sa har du ratt. Det ar den svenska mentaliteten som lett till att vi accepterat en upplosning av familjen, att vara singel tills det ar for sent att skaffa barn och tron att vi varit ett rikt land, som gjort att folk i borjan tolererade en viss invandring. Men att fa den uppfattningen har kravts en medveten och lang kampanj och politik i den riktningen, den politiken har lyckats. I Frankrike, Englad mfl fall ar det helt annorlunda, deras invanding berodde pa deras forra kolonier som de generost behandlade som delrepubliker och tillat stor invandring fran. Nu sitter de med sina slumstader, i de fallen ar det inte lag nativitet som drivit invandringen. Det var en illa genomtakt plan som ingen kunde forutse.

Det ar inte invandring som loser problemet med lag nativitet eftersom 80-90% av invandrarna inte ens arbetar i Sverige. En del politiker vet det och vill ha in mer araber och afrikaner till sverige som arbetskraftinvandring till lagloneyrken, De menar att det inte finns nog med folk i Sverige som ar arbetsvilliga. Det kan bero pa att hundratusentals svenskar har trottnat pa sverige och flyttat. Deras politk orsakar altsa annu varre problem ovanpa de stora problem den redan orsakat.

ultrav, nativiteten ar det som ekonomer baserar alla sina prognoser pa. Man antar att en yngre befolkning alltid ar storre an den aldre sa att den aldre befolkningen kan fa rimliga pensioner och de hoga sjukvardskosnadera kan betalas med skatteintakter fran den storre unga generationen.
Om den yngre befolkning flyttar ut i rekordtal som i Sverige, och vi har fa barn sa kan inte pensionerna betalas ut och kostnaderna for sjukvard kan inte betalas.

Om din lillebror slangs ut som 35-aring ar det hogst markligt, det kan vara pga av at de ville minska kostnaderna och fa billig arbetskraft. Med tiotusentals fran utvecklingslander i vara hogskolor som far gratis utbildning sa kanske en pakistanier med mycket lagre lonekrav har ersatt din bror? Tacka vara politiker for att de satsar pa folk fran andra lander framst. De har inte aning om hur sverige saboteras, hur lonerna drivs ner, och pa hur manga olika satt svenskarna diskrimineras. Vem vill anstall en svensk idag nu om det finns oraknerliga som vill arbeta for 10-30kr/tim svart. Det blir inte mycket inbetalt till pension systemet pa det sattet. Sa ser verkligheten ut idag och det blir varre mycket snabbt. Valet att skaffa barn ar enskilt, jag vet manga kvinnor som bara "gett upp karriaren" nagra dagar efter forlossningen och sedan atergatt till ett yrke de trivs med, inte i Sverige visserligen.

UltraV:s värld said...

Jag hoppas du inte trodde att jag menade att du inte var sansad i debatten, jag tänkte just då jag skrev mitt förra inlägg på hela den debatt som förts i Europa i många år, och som blossat upp med större kraft i Sverige nu. Där kvinnor och barn är räddningen för Sverige nu, där man skickar kvinnor och barn in i värderingar som fanns på femtiotalet och kanske långt innan. I goda tider låter man kvinnor komma ut i samhällslivet, och barn rättssäkerhet ökar, i sämre drabbas kvinnor och barn direkt med inskränkingar i sina liv. Det har skett över hela världen, i olika faser och är olika starkt hos olika folk. Så ser jag på det iallafall.
Vad gäller min bror var han ingenjör, så det handlade om att Ericson ville ha yngre utbildade människor eftersom de har de nyare kunskaperna då den tekniska utvecklingen på vissa håll går fort. Först rensade Ericson ut alla över femtio, sedan tog de 35-åringarna för att dra in på folk så de kunde öka lönsamheten. I andra "mindre kvalificerade" yrken och arbeten har jag förstått att man anställer människor till en slags slavlöner och det chockar mig. Hur den borgerliga regeringen kan sitta och lönedumpa och påstå att det ger ökad rörlighet i Europa och allt vad de dillar om!