Wednesday, March 05, 2008

Stort tryck pa att byta Statsminister.

Det hander inte ofta att privatpersoner samlar ihop pengar till annonser som uppmanar till en politisk forandring. Nu har det unika hant, an annons i dagens SVD kraver att Reinfedt byts ut som Statsminister.

Jag maste halla med om det forslaget av flera skal.

Det forsta ar att Reinfeldt inte fattat vad EU ar, man kan inte argumentera for att expandera EU till regioner utanfor Europa. Reinfeldt havdar att vi i Sverige vill ha med Turkiet och Balkan i EU i sin BBC intervjuv, det ar en direkt logn. Det finns ingen svensk majoritet som vill expandera EU utanfor Europa, det vore sjalvmord for Europa och Sverige.

Reinfeldt har inte tagit itu med mediamonopolet i Sverige. Man har tillsatt en TV chef men den politiska kontrollen over media finns kvar hos de vanster radikala journalister och producenter som alltid dominerat den politiska journalistiken. Regeringen vet inte hur man ska gora for att ta itu med det, det borde vara en av regeringens viktigaste uppgifter.

Massinvandringen okade sedan Alliansen tilltradde. Man har altsa struntat i att ta itu med den absolut viktigaste politiska fragan i Sverige. Om man inte insag att det fanns och finns en stor och vaxande folkrorelse mot hela politiken sa blir nog uppvaknandet en chock. Till nasta val sa overgar de flesta som rostat pa Alliansen tilll nya alternativ. Alliansen fick fortoendet men misslyckades, de har visserligen drygt 2 ar kvar men hoppet minskar. Utvisningar av kriminella asylsokande misslyckas, myndighetspersoner rycker pa axlarna at problemet. Utvisade kriminella kommer tillbaks till Sverige som asylsokande i andra namn. Asylsokande vill aka hem pa semester till landet de flytt fran. Asylsokande vill byta identitet och nationalitet under asylprocessen. Det finns ingen som har minsta kontroll pa det kaos som hela invandrings politiken innefattar. Tjansteman mutas med pengar, sex och annat for att bevilja uppehalle. Manniskohandeln ar en miljardindustri och knappt nagot gors at saken. Granskyddet, tullen, skulle visst minskas av kostnadsskal. Reinfeldts satt att foraktfullt nervardera en stor majoritet av folket nar han forsoker utmala de som ar emot massinvandring som suspekta ar brist pa kontakt med verkligheten. Man ska inte forakta valjare eller bekymrade skattebetalare, det kan var de som gav Alliansen sin majoritet.

Svenska foretag fortsatter att flytta ut och de tar med sej sina arbetstillfallen till andra mer foretagsvanliga lander. Reinfeldt sade till och med att vi behover det hoga skatttrycket, se mer om det i BBC programmet. Det lat som Goran Persson innan valet, GP sade att "vi behover varenda skattekrona". Med den attityden sa jag ser ingen framtid i Sverige. Jag tror att det ar vad annonsen i SVD forsoker meddela.

Dessvarre finns det nog inget hopp av fler orsaker. De politiska partierna i Sverige ar ideologiskt homogena, dvs att for att kunna na toppen i ett parti sa maste man uttrycka sej och ha asikter som ar valdigt lika alla andra inom samma parti. Det far mej att anta att de flesta inom Alliansen har valdigt lika syn pa hur Sveriges politik ska foras. Det ar darfor det inte kommer att hjalpa att bara byta Statsminister. Det maste till en helt ny allians som bestar av folk med folkligt forankrade ideer.

Det finns ingen folklig forankring i att bibehalla varldens hogsta skatter eftersom vi vet att det mesta har kastats bort, valfarden har forsnillats. Om Alliansen vill behalla skattetrycket sa driver de en slags socialistisk politik som de forra regeringarna gjort, Man administrerar bara socialismen, istallet for att byta bort den. Reinfeldt fick fragan i BBC om han skulle ta bort det som institutionaliserats av socialdemokraterna, hans svar var intressant, han sade att, "vi fick inte mandat att gora revolution". Efter 60 ar av ett misslyckat skattesystem ar det kanske dags att prova med att ge folket sina pengar, att minska skattetrycket med 50%. Det kan knappast kallas revolution, snarare en forbattring.

Det finns ingen folklig forankring med att fortsatta med massinvandringen och allt det kaos som orsakats.

Det finns ingen folklig forankring med att bibehalla media monopol. Alla journalister ska vara privat anstallda i oberoende media, skrota statlig media och statliga journalister. Journalister ska granska staten, staten ska inte betala anstallda journalister.

Det finns ingen folklig forankring att fortsatta med u-lands program som kostat 8.000 miljarder kr och inte gett nagot resultat.

Det finns 1000 andra omraden att prioritera men det vore bra om man borjade nagonstans. Till Alliansens fordel ar att man lyckats skapa nagra tusen fler jobb. Men foretagsflytten fotsatter vilket minskar framtida mojligheter att aterskapa en ekonomi och mojligheten till framtida arbete. Man maste ta itu med orsakerna till det.

Det handlar om pengar och resurssloseri, allt som kastats bort hade kunnat investeras i var ekonomi och vi hade kunnat vara i Europa toppen som England ar men istallet ar vi i Europabotten. En ny statsminister kan inte gora mycket, vi maste erkanna att ett systemskifte ar nodvandigt annars fortsatter Sverige att sjunka i all oandlighet. SVD

No comments: