Saturday, March 08, 2008

Ett typiskt svenskt asylfall?


Somaliern Fuad Mohamed Qalaf kom till Sverige som asylsokande 1992. Under storre delen av hans 12 ar i Sverige var han aktiv som Imam i en moske i Stockholmstrakten och bosatt i Rinkeby. Svenska myndigheter hade tydligen stor fortroende for honom och gav honom medborgarskap. Det borde de angra om de vore medvetna om nedanstaenda fakta.

Han sag som sin livsuppgift att informera ungdomar om Jihad, heligt muslimskt krig. 2004 flyttade han med sin familj tillbaks till Somalia for att strida sida vid sida med de Islamska ledarna mot interimsregeringen och Etiopien. Enligt en svensksomalisk bekant sa var Faud en valkand extremist redan vid sin tid i Sverige. Han flyttade till Somalia da sakerhetspolisen borjade intressera sej for honom. Fuad ar nu en ledande person i Domstolarnas Forbund, UIC i Somalia. UIC har enligt insatta personer samrore med Al Queda. Pa flera somaliska hemsidor hyllar Faud "svenska" somalier som ett foredome. Svenska uppges vara ett av de lander som salmat in mest pengar till Islamisterna jihad. Somalierna uppmanar alla sverigesomalier att resa till Somalia och delta i "kampen". Han sade "ni kan inte leva med hedningarna och maste ansluta er till jihad". (En artikel lankas nedan dar man talar om Rinkby somalier som smugglat miljontals kronor som skulle anvants till dagis.)

En somalisk ledare i Sverige bekraftar att mycket pengar samlats in i Sverige till Islamisterna. Han sajer "Vi tycker att det ar USA's fel att vart land forstorts." FN och USA hjalpte Somalia med stora nodsandningar och raddade manga liv under en tid. De bevapnade grupperna tog alla hjalpsandningar och lat de svaltande lida. Kaoset i Somalia gjorde att de nodlidande inte kunde fa hjalp om inte FN och USA hjalpt till via UNITAF under aren 1992 och 1993.

Fuad sajs ha enbetydelsefull roll i Domstolarnas mest militanta gren, ungdomsrorelsen Shabaab. Gruppen ledare Aden Hashi Ayro sajs ha genomgatt traning me Al Queda i Afghanistan coh senare deltagit i mord pa utlandska bistandsarbetare i Somalia. Shabaab ar motstandare till demokrati och kvinnors rattigheter. De vill uppratta ett muslimskt kalifat i Somalia och luda under strikt Sharia lag. Pa deras hemsidor hyllas sjalvmordsbombare, raketatacker och vald, man anvander religiosa motiv till forsvar for valdet. En hemsida drivs fran Sverige, den heter alqimmah.net. Dar finns bekanta flash bilder som jag nyligen sett pa manga andra terrorist sympatiserande hemsidor. Den "svenske" Abu Usama El Swede finns med dar. Han ar en av de meste extrema terrorsympaitiorer som finns i Sverige, hans text pa sidan hyllar helt oppet Osama Bin Laden. Hans youtube konto stoppades av youtube men innan den togs bort hade han filmer som visade terrorattacker i muslimska lander. Deras chatsidor ar pa andra sprak men vanliga halsningar ar tex. "hoppad kuffars brinner i helvetet". Kuffars ar icke-muslimer. Deras Jihad sida heter kataaib.net.

Las mer om svenska Jihadister och oraknerliga miljoner till Somalia, och dagispengar till Jihadister.

En intressant kulturyttring ar alla somaliska foraldrar som demonstrerade i Rinkeby. Dagisen i Rinkeby som tvingades stanga
efter avslojandet om terroranknytning och de smugglade miljonerna gjorde de berorda foraldrarna upprorda. De demonstrerade men inte mot de somaliska suspekta Jihad anhangarna. De demonstrerade mot myndigheternas tillslag och undersokning om brott. En demonstrant sade "– De här förskolorna är vår trygghet. Jag kan redan nu säga att jag inte kommer att skicka mina barn någon annanstans än till Bismihali. Då får de vara hemma i stället, sa en av mammorna, och möttes av applåder." Jihad ar val en normal del av deras verklighet eftersom ingen verkar klaga pa det.

Och nu den mest intressanta fraga som ingen har stallt: Hur kommer det sej att en massa barn behover dagisplats om deras foraldrar inte jobbar? Ar hela planen till for att finurligt svindla Sverige pa pengar till Jihad?

Man undrar hur mycket pengar som smugglats till Jihad i Somalia fran Somalier i andra delar av Sverige? Bara ett dagisforetag i Rinkeby lyckades fora ut tiotals miljoner. Hur naiva har de svenska politikerna varit som inte genomskadat farliga manniskors riktiga intentioner och verksamhet. Har man dragit in medborgarskapet for kanda terrorister? Hur har Faud finansierats i Sverige och efter hans "hemflyttning"? Har han svensk pension eller annan svensk inkomst? Sverige ar fantastiskt........for Jihadister. Det kanske blir mer tydligt for svenskarna varfor vi har varldens hogsta skatter, Jihad och moskeer maste ju finansieras. Metro Gudmundson skriver Ledare SVD SVD

3 comments:

doublecorona said...

Bismillahi betyder "I allahs namn" på arabiska - vilken trevlig förskola - och bara somalier, jag trodde bilden var från Mogadishu....herregud, vet våra politiker hur det ser ut i våra storstäders ghetton? Och vad som närs i dess barm, av våra skattepengar...

Peder Kvarnström said...

Olustigt att bilden ovan är ifrån Sverige. Detta är inte svenskar. Missförstå mig inte - man behöver inte se svensk ut för att vara svensk. Men man måste dela det svenska språket, den svenska kulturen, de svenska värderingarna och rent allmänt vara en del av majoritetssamhället för att vara svensk.

Personerna på bilderna och de som intervjuats är sannolikt inte det minsta intresserade av att vara svenskar. Dom är gnagare - dom kommer hit, sitter hemma och handlar med stulna TV-apparater, och pirat-TV-kort. Dom fixar ich trixar med SIM-kort så att dom kan ringa till olika muslimska länder för en så låg kostnad som möjligt.

Dom sitter som sagt hemma och får alla bidrag som är tillgängliga. Dessa kvinnor föder barn oavbrutet - det är det dom är bra pä. Dom är inte mycket annat än avelsapparater för muslimska smågnagare.

Dom sprider muslimskt hat genom sina moskeer, där man lär ut att svenskar är kuffars, som ska dödas och brinna i helvetet. Dom hyllar usama bin laden, och festar då 8 judiska elever skjuts ihjäl av palestinier.

Ska vi tolerera detta? Är det detta som var tanken med invandringen?

Är detta den självrespekt vi har kvar i Sverige - att ta in dessa människor så att dom kan kalla oss kuffars?

Är det dags?

doublecorona said...

Arbetsinkomst år 2005
för personer 20-64 år bosatta i Göteborgs kommun.

KVINNOR
Medelinkomst för hela gruppen
Födda i Somalia 41 000
Övriga utrikes födda 118 000
Svenskfödda 192 000

Medelinkomst för dem som har någon arbetsinkomst
Födda i Somalia 73 000
Övriga utrikes födda 166 000
Svenskfödda 214 000

MÄN
Medelinkomst för hela gruppen
Födda i Somalia 74 000
Övriga utrikes födda 164 000
Svenskfödda 267 000

Medelinkomst för dem som har någon arbetsinkomst
Födda i Somalia 137 000
Övriga utrikes födda 219 000
Svenskfödda 298 000

Arbetsinkomst är summan av löneinkomst, näringsinkomst, sjukpenning, föräldrapenning och dagpenning vid utbildning och tjänstgöring (repetitionsutbildning) inom totalförsvaret.
Siffrorna är avrundade till hela tusental.
Källa: SCB, Inkomstregistret

Hämtat från G-Ps artikelserie om somalier 2007-10-28