Saturday, March 08, 2008

Kvinnodag!

Tank pa vem som motarbetar kvinnor och deras varde. Utan att namna nagot namn sa tror jag att en viss person ligger illa till med sina forslag om Imamutbildning i Sverige. Studera detta exempel pa kreativ kvinnlighet. Jamfor med bilden nedan fran demonstrationen i Rinkeby. SVD

No comments: