Saturday, March 15, 2008

Rekordstort antal nyfodda invandrarbarn.

– Ett land där många barn föds är ett land med tro på framtiden, säger näringsminister Maud Olofsson (c).

Maud: "Babyboomen ett tecken på landets välmående".........."– Vi i regeringen har gett en trygghet och folk känner att Sverige är på rätt väg".


Svenskarna foder minst antal nya barn i Europa. Det maste altsa betyda att Svenskar har mindre framtidstro an folk i alla andra lander. Invandrana i Sverige ar traditionellt barnrika. De foder ett oerhort stort antal barn, okningarna som redovisas i statistiken svarar invandrare for. Maud bladar ihop saker och misrepresenterar verkligheten. Ar det avsikligt?

Vilken slutsats drar Maud Olofsson om Svenskarnas framtidstro och hur valmaende vart land mot bakgrund av det laga antalet nya Svenska barn? Ingen har fragat henne, men det vore en intressant fraga att stall till Maud som inte justerat sina logiska tankefel nar hon uttalar sej och blandar ihop tva olkia saker. Hon gor samma tankefel som Goran persson nar han fick den fragan under sitt statsbesok i USA. Han blev tillfragad om han var oroad over den laga nativiteten ibland Svenskar. Han svarade som om han inte visste om det. Han sade att Sverige ligger i nava med andra lander och har inget problem. Sveriges statsminister (och Maud Olofsson?) vet mindre om Sverige an den amerikanska administrationen.

Hela problemet kan illustreras med en typiskt asylfall som jag annu inte haft tid att skriva om. Jag tankte pa den turiske gangstern Denho "Dano" Acar som leder Original Gangsters och hans familj. Hans familj fick av en oforklarlig anledning asyl i Sverige. Foraldrarna kom fran den fattigaste delen som liggr i ostra Turkiet. De var analfabeter och bodde enkelt. Ingen har undersokt varfor de ville flytta till Sverige trots TV reportage mm. En 11 barnsfamilj vars forldrar ar analfabeter och aldrig kunnat anpassa sej har inget framtidsperspektiv i Sverige. Pappa i familjen forsvann tillbaks till Turkiet och lamnade mamman med 11 barn. Det kravs inte en vetenskapsman for att lista ut att det kommer att ga illa for barnen och de kommer at tha en nagativ inverkan pa sin omgivning. De har flyttats till en frammande kultur som de inte har nagon anknytning till och de har en mamma som varken kan eller forstar hur man anpassar barn eller sej sjalv till det nya samhallet. De bor i omraden fulla med familjer med liknande bakgrund.

Unga barn och tonaringar i Denho "Deny" Acars gamla hemort ser upp til honom som gangster och vill bli som honom. En journalist som talade med barnen blev forvand over att de flesta barn i grannskapet inte tyckte det var konstigt eller extremt att vilja bli en gangster.

"– Sådana vill vi ha i det här landet." sajer Maud i AB artikeln. Fragan ar exakt vilka vill vi ha i det har landet och vilka vill vi inte ha, Maud? Oavsett vad vi eller ni vill sa blir det inte sa. Eftersom ni inte har nagon famlijepolitik som du felaktigt havdar eller ens invandringspolitik sa finns det ingen som kan paverka framtiden. Det liksom bara blir vad det blir och katastrofen vaxer.

AB Expressen

1 comment:

UltraV:s värld said...

Du har rätt, Maud Olofssons argument är det snart nog ingen som kan förstå sig på. Jag vet inte när hon ska kunna tolka verkligheten, sin samtid med någon form av nyans. Jag förstår inte att politikerna orkar med sig själva.