Friday, February 15, 2008

Norsk minister avgar efter bara 3 manader pga korruption.

Manuela Ramin-Osmundsen, barn och jamstalldhetsminister, den forsta negressen som blivit minister i Norge tvingades avga efter att hon strax efter utnamningen anklagats for korruption. Hon tillsatte Hjort Kraby pa den nyainrattade posten som "barnombud".  Snabbt avslojades det att den nyutnamnde Hjort Kraby var kompis med Manuela Ramin-Osmundsen.

Manuela Ramin-Osmundsen har tidigare tvingats avga som chef for Utlendningsdirektoratet 2006, den myndighet som avgor om asylsokanden far stanna i Norge. Hon var da fransk medborgare med familj fran Karibien. Statsminister Jens Stoltenberg ingrep da och specialbehandlade hennes ansokan om Norskt medborgarskap. En sadan befattning skulle i Sverige vara utsatt for korruptionsforsok, varje asyfall kan kosta 100.000 kronor i mutor och andra kostnader.  Med 100.000 fall om aret sa ar det valdigt manga som kan bli rika pa det om de ar korrupta. 

Det framgar inte av artikeln varfor hon tvingades avga fran sin tidigare post eller om Statsministern ar anklagar for oegentligheter med anledning av "specialbehandlingen" av den korrupta ministerns medborgarskapsansokan. Kanske Norsk media har mer information, man far hoppas det kommer mer information om det. SVD
 

No comments: