Sunday, February 03, 2008

Handlingplan for kvinnofrid gor att valdet ignoreras.


Bjuv och Landskrona toppar statistiken i Skane nar det galler vald mot kvinnor i nara relation. En ny handlingsplan som sajs finnas i andra kommuner redan, har arbetats fram av de lokala politikerna.

"Enligt handlingsplanen ska en person som söker hjälp tas emot direkt, helst av två handläggare som gör en akut bedömning. Därefter fördelas ansvaret för akuta och långsiktiga insatser mellan vuxengruppen, försörjningsgruppen och barn- och ungdomsgruppen."

Varfor infora en sadan byrakrati om en kvinna blir misshandlad. En byrakrati med ett antal olika grupper och namnder inblandade kan inte hjalpa, tvartom. Misshandelsfall och brutalitet riskerar att glommas bort och forsvinna i pappershogar hos inkompetenta myndigheter, vi vet hur de gjorde i Rodeby. For mej sa tyder det pa att politikerna anser att kvinnor ar mindre varda. En kvinna ska som brottsoffer har ratt att fa brottslingen domd i domstol precis som alla andra offer for misshandel och brott ska ha ratt till.

Det finns statisktik i andra lander som visar att 40% - 60% av kvinnor som dodas mordas av partners de har eller har haft ett forhallande med och misshandlat dem. Valdet maste tas pa allvar innan det eskalerar till mer brutalitet.

Varfor anser politikerna att misshandel inom en familj inte ska leda till atal och dom? Varfor ska vald mot kvinnor behandlas inom en speciell byrakrati som formodligen inte leder nagonstans. Vald mot kvinnor maste tas pa allvar och automatiskt leda till atal sa fort en myndighet far kannedom om saken. Myndigheter ska inte kunna smussla undan sant vald i tysthet. De kanske forsoker se till att valdsbrottsstatistiken halls nere? Politiker tar inte det okanda valdet i samhallet pa allvar. Vald maste leda till atal aven om det handlar om kvinnor och barn, alla har ratt till en rattsprocess, byrakrater som inte inser det maste bort fran besultsposter. Det okanda valdet maste motas med snabbare och hardare straff, inte med mer tolerans, samtalsterapi, flygblad eller byrakrati.

I samma ogonblick detta blev skrivet sa kan jag lasa om en flicka som pa Sondagkvallen tros ha kastats ut fran en balkong hogst upp i ett fyravaningshus. Hon dog, tva av flera personer som befann sej i lagenheten greps som misstankta. Handelsen intraffade pa Docentgatan i Malmostadsdelen Hermodsdal i Fosie omradet.
Ett hedresmord liknande det som artikeln handlar om har filmats. Den ar inte for kansliga personer. Se det filmade "hedersmordet", varning, inte for kansliga personer. Hedersmord filmat.
SE MORDPLATSEN PA KARTA HD SVD DN AB SVD DN

Kan fallet handla om den mangkultur som vi ska var sa tolerant mot?
SVD DN AB

1 comment:

UltraV:s värld said...

Bra rutet! Om en man nu blir dömd för ett våldsbrott, även mot barnen så händer inte mycket. Sociala myndigheter anser att familjerna ska höra ihop, oavsett.