Monday, February 04, 2008

Svensk Imam utbildning leder till battre terror?

Forhallendet Kyrka - Stat ar pa fallrepet. Det ger utrymme for nya radikalare gemenskaper. Moskee - Stat forhallandet har aldrig varit battre och blir nu radikalt forbattrat tack vara regeringes nya satsning. De ska utbilda Imamer.

Pa regeringens horisont finns farre svenska hogskolor samtidigt som man satsar pa Islam, muslimer och nya kulturer.

Pa SVD's redaktion sitter man och gapskrattar at vansinnet med nyfiken undran over hur blogg kommentarerna kommer att lyda. Regeringen har inget att oro sej over om de enbart laser en kommentar (Schlaug). Han talade bara om hur osmakligt det var att servera utrotningshotad fisk. Han kanske forlorat sin analytiska formaga efter att strirrat sej blind pa all konsumtions propaganda (reklam).

Regeringens attityd att gora islam, muslimer, moskeer och imamer en permant och vaxande, snart dominerade kraft i Sverige ar det storsta hotet mot sverige nagonsin. Regeringen har inte uttryckt nagon oro for den snabbt vaxande andelen av muslimer i befolkningen som med tiden kommer att leda till ett total skifte av den svenska kulturen. Nagon raknade ut att det bara finns 47% svenskar i Stockholm, en minoritet redan idag.  

Lars Leijonborg sade:
"– Det påstås att saudiarabiska radikala muslimer erbjuder sig att tillhandahålla imamer gratis, och brist på pengar gör att moderata muslimer som vill starta en moské inte har något alternativ. Då bidrar vi med öppna ögon till en radikalisering av islam i Sverige, vilket är mycket, mycket olyckligt,....Samtalen med de muslimska företrädarna, bland annat med nybildade studieförbundet Ibn Rushd, om en imamutbildning har redan inletts"

Lars Leijonborgs underliga svammel tyder pa att han inte vet nagonting om det han talar. Om radikala Imamer som stoder terror forsoker ta sej in till Sverige sa kan man helt enkelt neka intrade. Vad menas med "inte har nagra alternativ"? Vad menas med "da bidrar vi med oppna ogon till radikalisering"? Det skulle ju forutsatta att ni tolererar den radikaliseringen och inte gor nagot for att stoppa den. Effekten av regeringens planer blir just det, en radikalisering.

Jag har skrivit om Ibn Rushd tidigare och papekat att de har samarbetat med extremt radikala organisationer som oppet ger stod till Bin Laden, Al Queda utan att nagon syns ha reagerat sarskilt mycket over det. ABF har bidragit (usprungligen skattemedel) till dessa organisationer och den ansvarige pa ABF sade "-Vi vet inte exakt vad foreningen haller pa med och forkunnar, men vi kanner till problematiken".  Grattis skattebetalare, nu vet ni vad ni finansierar.

Sjalva problemet ar att radikaliseringen kommer automatiskt med religionen, ju fler muslimer ju fler radikaler och terror sympatisorer. Man kan inte stoppa radikaliseringen genom att verka for ytterligare spridning av Sharia lagar och Koran predikan som det innebar om man bidrar till Imamutbildning. Bortsett fran kostnaden sa finns det ingen som helst anledning till att sponsra en religion samtidigt som man i alla ar motverkat den traditionella kristna religionen. 

Orsaken till att man vill bidra med Imamutbildning skulle da bli enbart for att det finns ett hot inom Islam och ibland muslimer sa ska man bidra till att Imamer utbildas. Syftet skulle vara att av-radikalisera radikaler. Den logiska slutsatsen borde vara att om det finns ett hot ibland radikaler sa borde man inte underlatta att en radikal religion sprids. Grundproblemet ligger i religionen, orden finns skrivna i Koranen, det ar bara att studera den om man vill veta mer. istallet for att ta atgarder som sprider Ismal i Sverige sa borde man tvartom analysera konsekvenserna av att islam sprids sa att man kan ta ratt slags beslut.

Det naturliga hotet inom islam kan belysas med CNN's reportage efter t-bane bombningarna i London. CNN talade med ett antal Imamer i Londons moskeer strax efter bombningarna och knappt nagon Imam ville fordoma sjalvmordsbombarna.

Sverige fortsatter att med "oppna ogon" introducera hundratusentals muslimer fran de mest radikala Islamska landerna utan att bry sej om att identifiera dem. Dessutom bidrar regeringen till Moskeer, Imamutbildning och tusen andra project. Allt ger resultatet att Svenskar skuffas undan och forlorar mojligheter till bostad och jobb. Den oerhorda gatuterrorn och massvaldet fortsatter att oka och svenskar emigrerar i rekord stort antal. De politiker som medverkat till det kommer kanske i framtiden tvingas sta till svars for vad de gjort i en tribunal. Jag undrar hur de kommer att motivera sina beslut om de skulle stallas infor skanket. En tribunal ar ju bara ett beslut ifran verklighet. Med storsta sannolikhet har vara framtida politiker insett att det ar Sverige som behover raddas, inte Somalia, Irak eller andra lander pa Sveriges bekostnad.

Lars Leijonborg borde fundera pa hur han ska svara pa fragan; Varfor bidrog du till att hundratusentals svenskar inte kunde fa jobb eller bostad, samtidigt som din politik gav bort bostader och livstids forsorjning till hundratusentals muslimer och andra som du visste aldrig var "riktiga" asylsokande? Lars, varfor gjorde du det? 

Av dagens rubriker sa handlar formodligen runt halften om allvarliga och farliga konsekvenser av massinvandringen och islam. Att inte stora alarmklockor ringer i huvudet pa vara politiker tyder pa en komplett verklighetsframmande attityd, brist pa empati, en total ovilja att se en brakdel av problemen och de svarigheter som skattebetalare lider under i Sverige. Senast idag pratade jag men en bekant som jag aldrig pratat politik med, han sade att alla han kanner ska rosta pa SD i nasta val, sen borjade han upprort prata om nagra aktuella obegripligheter. Folket har trottnat, folk ar rasande pa vara politiker, det jaser nat oerhort  i alla orter i sverige.  SVD DN SVD SVD


No comments: