Sunday, February 17, 2008

Engelsman antyder diktatorisk kontroll i Sverige.

"Ledande brittisk statsvetarprofessor varnar för ändring av valsystemet: En övergång till ett system som stänger ute sverigedemokraterna riskerar i slutändan bara att gynna dem. Det vore helt fel att ändra det svenska valsystemet för att försöka utestänga sverigedemokraterna i nästa riksdagsval. "

Jag har inte hort talas om ett forslag att forsoka stoppa demokratin i Sverge och hitta pa metoder att eliminera konkurrens i politiken. Socialdemokraterna forsokte stoppa sverigedemokraterna fore valet da de forbjod deras hemsidor, det forbudet blev for uppmarksammat sa den planen fick sossarna skrota. Det forsoket var uppenbart diktatoriskt. Formodligen kontaktades regeringen av FN eller inflytelsrika nationer som inte har tolerans for diktatur inom Europa med budskapet att man kan inte ta sina banarepubliksmetoder hur langt som helst i Sverige. Det hjalpte den gangen.

I DN's debattartikel far vi nu bakvagen reda pa att nagon hemlig kraft i Sverige vill andra det Svenska valsystemet med syfte att utestanga oppositionen, SD. Av artikeln framgar det inte vem som skulle ligga bakom sadana planer, man kan anta att Alliansregeringen kan ligga bakom kanske konspirerande tillsammans med Sossarna som redan visat att man vill forsoka stoppa yttrandefriheten om man kan gora det i tysthet.

Jag skulle vilja veta namnen pa de personer som vill "Mixtra med lagarna" (som artikelns rubrik lyder) for att utestanga demokratiska krafter. Visa ert ansikte om ni vagar.

Det ar inte en stor mittenpolitisk folkrorelse som ar extem. Det ar de som vill forbjuda debatt och konkurrerande politiska partier som ar extremister. Det ar de som vill importera miljontals judehatande gatuvalds nazi muslimer som ar extremister.

Den debatt som skulle kunna finnas finns inte enbart av en orsak. Orsaken ar att det finns inte ett enda logiskt argument for den politk (eller brist pa politk) som har forts. Daremot finns det tusen argument mot den extremist politk som forts.

Om man tittar pa debatten som forekommer i fri meda som bloggar sa marker man de olika positionerna. De som stoder extremist politiken och massinvandring har aldrig fort fram ett enda argument. De anvander skallsord och hotelser som enda medel till sitt forfogande. De som vill stoppa extremist politiken behover bara gora langa listor med den massiva brottsligheten som folk drabbas av dagligen for att visa resultatet av deras politik. Brottsligheten och hoten talar for sej sjalv. Detsamma galler debatten sjalv, att det inte forekommer nagon debatt i de stora media bekraftar att motstandarna inte har nagra argument, darfor fortrycks debatten helt i de stora media. Den stora tystheten blandas ibland med artiklar och reportage fyllda av smutskastning och misstankliggoranden. Det nu avslojade skrammande Lilla Saltsjobadsavtalet dar journalisterna kom overens om att fortrycka sanningen ar ytterligare argument mot extremist politiken. Det ar  ytterligare en diktatorisk arbetsmetod sa Svenskarna inte ska fa reda pa sanningen.  

Nu har vi dessutom kostymkladda hot mot demokration inom politiken, jag skulle garna vilja se vilka politiker som stoder forslaget att "Mixtra med lagen" for att stoppa oppositionen. Skriv hit sa kan vi ta en debatt om ni vagar.

Tur att det finns engelsman som kan tala om for svenskarna att det finns ett hot mot den Svenska demokratin. Och tur att DN staller spaltutrymme till forfogande till Vernon Bogdanor aven om artikeln hade alternativa smutskastande syften. DN

No comments: