Monday, February 18, 2008

Dansk tecknare maste fly till annat land.

Den Danske tecknaren som tecknat de komiska Muhammed teckningarna, Westergaard maste nu lamna den enda bostad han varit hanvsad till. Polisen hade hanvisat till ett sakert hotell men nu vagar inte hotellet ha kvar honom. Det aterstar alltsa inga alternativ som det ser ut. For en vecka sedan greps tre Islamister med planer pa att morda honom. Danmark blir osakrare for varje dag, Sverige och ovriga Europa likasa. 

Likande saker intraffar i Nederlanderna. Om vi flyttar oss tillbaks ett par ar till Mars 2005 sa utspelade sej foljande. Den Hollandska politikern Ayaan Hirsi Ali stamdes av muslimer for sina uttalanden om Muhammed. En domstol varnade Hirsi Ali for hennes uttalanden och menar att hon ska vara forsiktig nar hon talar om profeten. Hirsi Ali har sagt att profeten Muhammed var en pervers tyrann och en pedofil. Domaren R. Paris menade att Hirsi Ali har sokt att provocera fram ganserna for yttrandefriheten. Vidare havdade domaren att hennes ordval var olyckligt. Det var inget lagbrott men att "det kunde vara tveksamt om det repeterades". Tydligen innebar det att ibland ar yttrandefrihet ok men inte om man forsoker tva ganger. 
Muslimerna forlorade fallet och overklagade. 

Sedan begransades rorelsefriheten for Hirsi Ali. En borgmastare forbjod henne att komma till en tradplanterningsdag med temat "sa fred" da de inte kunde garantera hennes sakerhet. 600 skolbarn var inbjudna till evenemanget men inte bara lokala barn var inbjudna. Man hade aven bjudit in barn fran en Islamsk skola fran Heerlen och fran en Egyptisk Islamsk skola i Amsterdam tillsammans med den Egyptiska ambassadoren.  

Hon har varit mordhotad en langre tid och tvingades avga fran politiken da man inte kunde garantera hennes sakerhet som politiker. Hon lamnade landet under en langre period for att satta sej i sakerhet. Numera reser hon runt och forsoker hitta en saker borstadsort. Myndigheterna betecknar hoten som allvarliga.

Islamisternas mordhot ar inte det enda hoten, de forsoker begransa yttrandefriheten med hjalp av domstolar, hotelser, upplopp och vald. Tidningarna arbetar for att begransa yttrandefriheten och har bara fega undanflykter. Det ar inte bara Sverige som ar under ett farligt och vaxande hot, det har funnits doldt i stora delar av Europa och kunnat vaxa i tysthet. De hotande valdsmanniskorna ska inte kunna ta over domstolar, gator och yttrandefriheten. Vi maste alliera oss med andra lander sa vi kan dela information och upplysa den stora allmanheten om vilka hot som ligger framfor oss, vad det kostar, och hur vi ska kunna eliminera dem och aterga till att bedriva nationsbyggande igen.

Dutchreport SVD DN

No comments: