Tuesday, February 19, 2008

Sverige satsar pa framtiden i Irak, inte Sverige.

Den Svenska bistandsministern, Gunilla Carlsson, (m), vill satsa pa att investera i Irak och fa igang foretagare dar och darmed satta snurr pa den Irakiska ekonomin. Det vore bra om den Irakiska ekonomin blev battre. Men att ta Svenska skattepengar och gora foretagare rika i andra lander samtidigt som Irak ar en av varldens mest oljerika nationer ar att kasta bort kapital som skulle behovas till exakt samma sak i Sverige. Det ar den svenska ekonomin som ar eftersatt, foretag forsvinner varje dag i Sverige, vi forlorar ett stort antal arbetstillfallen till foretagsflytt och nedstangningar varje ar.

Det vore battre att kapa ner allt bistand som visat sej vara bortkastat, det handlar om nastan allt. Vi ar varldsledande pa sloseri, darfor har vi varldens hogsta skatter utan hopp om lattnader.

"– Min analys bygger på att det saknas frihet i världen, att människor lever under förtryck. Robert Mugabe och Fidel Castro ska vara rädda för svenskt bistånd. Här har det funnits en slapphänthet."

Carlssons omdome om socialist regeringarnas bistandspolitik under 30 ar ar alltsa "slapphanthet". Jag skulle vilja paminna om hur bistandet anvants som ett politiskt verktyg for att ge stod till diktaturer och krigforande socialistregimer. Miljontals flyktingar har skapats och oraknerliga dodsoffer har skordats i alla krig som ett indirekt resultat av svenskt bistand till Nordvietnam, Kina, Angola, Mozambique, Zimbabwe, Kuba, mfl. Det kan knappast kallas "slapphanthet", det var snarare kriminellt och har satt Sverige i omvarldens ogon i en kategori tillsammans med andra militanta diktaturer.

De 8.000 miljarder kronor som Sverige gett har inte visat nagot positvt resultat. Situationen i mottarlanderna ar likadan som da vi borjade ge bidrag, i vissa fall ar situationen mycket samre idag. Skrota ulandsbistandet helt tills en utvardering har gjorts och tills nya battre ideer kommer fram. Och sluta skicka bidrag till valdens rikaste oljestater, vi har pensionarer som tvingas leva pa nagra hundralappar i manaden. Det vore kriminellt att anvanda skattemedel till stod for oljerika staters ekonomi som redan upplever en kraftig vitalisering da var egen ekonomi faller som en sten. Hur manga vet att Volvos tillverkning formodligen snart kommer att flytta till andra lander? Det foretaget och tusen andra med ett liknande vagval borde man istallet forsoka radda jobbet hos i Sverige. SVD

No comments: