Monday, February 18, 2008

Avtal skrivs om utlamning av Irakier, och Bildt utropar Insh-Allah.

Sverige och Irak skriver ett avtal som forbinder den Irakiska regeringen att ta emot de Irakier som inte accepteras i Sverige. Det ar en bra utveckling. Det ar underligt att det skall behovas sadana avtal men som vi vet sa brukar manga utomeuropeiska lander vagra ta emot sina medborgare som uttvisas dit. Senast var det en Eritrean som skulle utvisas, man chartrade ett privat plan och flog honom dit, men Eritrea vagrade ta emot honom och man var tvungen att ta sitt chaterplan och flyga honom tillbaks over halva jordklotet till Ankeborg.

Da kan vi nu till slut se fram emot att alla Kurder och andra Irakier kan atervanda utan byrakratiskt krangel.

Det finns anlednng att vara misstanksam. Migrationsverkets senaste atgard att snabbehandla Irakiska asylarenden ledde fick
motsatt resultat om nagon hade hoppats att de skulle snabbutvisas. De visumkrav som forra regeringen inforde strunta man i.
Den domstol som domt att Irakier inte har flyktingstatus struntar man ocksa i. Irakier som smugglats till den svenska gransen och akt fast blir till och med mottagna for behandling vilket inte inger nagort fortroende for regeringen eller myndigheterna.

Med de stora mutor som flyktinghandeln fort med sej sa kan man nog bara vanta sej att att fler flyktingar far uppehallstillstand. Handlaggarna behover tydligen inte folja nagra regler, beslut eller principer och kanske slipper skatta for alla miljarder som ar i omlopp i manniskohandeln. SVD SVD

2 comments:

UltraV:s värld said...

Jag undrar vad för typ av utbildning som dessa irakier ska ha innan de åker tillbaka. Att utbilda sig tar många, många år och barn kan hinna födas under tiden.
Jag vet inte vad jag ska tro riktigt. Dessutom är det ju, enligt dem själva, bara välutbildade människor som kommer hit, vad ska de nu ha för utbildning då? En västerländsk vidareutbildning, västerlandet som är så omoraliskt och som ska hotas och bombas sönder.
Jag kanske har fattat hela denna fråga fel, men jag blir inte så glad åt detta beslut. Diplomatiska relationer med landet är bra, men inte eftergiften med utbildning.
Om jag nu får vara lite sarkastisk, vad har Allah med detta att göra? Då blir det väl väldigt livat i Sverige, om Allah ska lägga sig i det hela det vet vi ju sedan innan!

BefriaMedia said...

Jag tycker ocksa att det hela ar underligt. Varfor och vad for slags utbildning kraver Iraks regering. Varfor kan inte Sverige havda var ratt till oberoende och besluta vem som skall utvisas och pa vilka villkor?

Jag hoppas att detta inte forvarrar en redan dalig situation vilket det latt kan gora. Det har hant for manga ganger. Du har ratt, andra lander ska inte kunna krava eftergifter av oss, jag ar inte heller glad over att regeringen godkanner helt ovidkommande krav.