Thursday, January 31, 2008

TV4 ville eliminera moderater en efter en.

TV4's fortal om moderatpolitikern Erica Lejonroos hamnar infor ratta efter att Lejonroos har stamt TV4 for fortal.

TV4 backar om sina uppgifter om att Moderaten skulle ha gjort nagot oetiskt eller olagligt i samband med hennes post i styrelsen pa KRIS som beviljar bidrag till tandvarden.

TV4's ansvarige utgivare, Anne Lagercrantz sajer att;

"Men det är så rörigt med ansökningarna att vi aldrig kommer att kunna få reda på hur pengarna hade beviljats,"

Om det ar rorigt och Lagerkrantz inte begriper dokmenten hon tittar pa varfor isafall fortsatta med de felaktiga uppgifterna som bara kan uppfattas som fortal mot moderaten? Lejonroos kraver nu 200.000 i skadestand och 1.7 miljoner i forlorad inkomst. Det borde inga en ursakt och forklaring hur de gatt tillvaga, ursakten borde ha minst lika progrmatid som fortaltet tog i ansprak pa basta sandningtid. Om TV4 ar skyldiga sa ska dom domas till det skadestand som begars, egentligen borde de bestraffas for sitt fortal med mycket kannabara belopp, 200.000 later mycket blygsamt. De har inte upphort med sina fortals reportage, de sitter nog flinande och planerar vilken moderat som ska bli nasta offer.


Scenstrom affaren var nasta moderat som TV4 bedrev en fortalskampanj mot. TV4 nojde sej inte farran hon avgick. Inte pa grund av nagot fel hon gjort, utan bara pa grund av hetsen som TV4 drev och som andra media kopierade. TV4, den inblandade journalisten och fotograen som lomskt placerats sa han kunde fota middagen har mycket att forklara, ingen av de inblandade har erkant nagot om sina forehavanden annu.

TV och tidningar som bedriver fortalskampanjer maste stoppas. Det ar antidemokratiskt att bedriva valkampanj med fals information, logner och rent fortal. TV4 borde bojkottas tills dom avskedar alla inblandade. SVD

No comments: