Thursday, January 31, 2008

Maffian etablera sej, kallar sej "facket".

Utpressning och hotelser, "betala annars javlar". Det ar hur svenskt fackorenings arbete gar till. I Stockholm finns den lilla restaurangen Lilla Karachi dar en av maffians medlemmar sajas ha arbetat. Han pastar att han har fatt betatl for sitt arbete i svarta pengar. Oavsett om det ar svart eller vitt sa har fatt betalt enligt overenskommelse.

Nu har han mobiliserat sina kompisar i en Bandidos typ eller Wolfpack typ av maffia som kallar sej SAC. De omringade restaurangen och hetsar mot kroggasterna i ett forsok att stoppa verksamheten och tvinga ur agaren 80.000 kronor.

Dessa antikaptitalistiska gatuterror grupper som kallar sej "SAC" borde skaffa sej ett jobb istallet for att bedriva hot och utpressning. Laglosheten i Sverige ar utom kontroll. Foretag av denna typ ar latta offer, de kan inte flytta om de blir hotade de har en fast address. Deras glasrutor kan forstoras och och darmed kan de drivas till bankrutt. De tvingas betala for "bekydd" for att slippa hot och slippa fa versamheten saboterad. Det ar en del av verkligheten i Sverige numera.

Sverige sjunker ner mot alla slags lagloshet, inte bara gatuvald. Nu vaxer sej olika maffia och gangster organisationer starkare och blir mer oppna i sin verksamhet, kanske for att myndigheterna har mindre resurser och overlater mer av gatorna till gatuvaldet. Besparingar ska inte goras nar det galler brottsligheten, polis och aklagare maste ha alla resurser de behover for att uppratthalla sakerheten pa gatorna och se till att foretag kan bedriva sin verksamhet i fred ostorda och ohotade. SVD

2 comments:

Driftsektionen said...

Vill du veta en sak? Polisen i Sverige FÅR inte ingripa mot lagligt varslade blockader (som detta är). Kolla i lagen får du se! Så du kan spola ditt snack om mer resurser till polis och åklagare i det här sammanhanget.

BefriaMedia said...

SVD: "På bordet ligger i stället en i princip ordinär rättstvist där SAC kräver Lilla Karachi på pengar, ett krav som krogen bestrider. Och sådana tvister anses alltjämt vara en sak för domstol att slita."

Det handlar om ett krav som ska avgoras i domstol, inte om en "blockad" av ett vanligt fack. SAC ar inte erkant som ett typiskt "fack". Darfor handlar det om gangstermetoder, utpressning inget annat.