Tuesday, January 15, 2008

Stoppa Flumskolan? Ska mobbing och vald stoppas nu, hur langt ska vi ga?

Gratulerar Jan Bjorklund, Utbildningsminister, det ar 30 ar sent, men battre sent an aldrig. For Sverige ar det en radikal ide att satsa pa utbilding istallet som tidigare anvanda skolorna som en forvaringsplats med syfte att skapa en arbetsklass.

De som inte vill ha betyg bryr sej inte om eleverna. Betyg ar det enda sattet for elever, larare och foraldrar att se var man behover battra sej sa att man kan atgarda svagheter och avancera starka amnen. Betyg borde kompletteras med regelbundna utvarderingar. Foraldrar maste fa mojliget att studera skolan, larare, rektor. Allt vald, mobbing och hotelser maste redovisas av skolan sa foraldrar blir medvetna om hotbilder mot sina barn. I "det nya" Sverige sa behovs mycket mer resurser an tidigare for att bemota det utbredda valdet mot skolbarn och larare. Hundratals skolor har brants ner, manga elever ar grova brottslingar, en del har blivit utsparkade fran andra skolor, det maste foraldrarna fa reda pa. Utbildningsystemet ska inte ens behova befatta sej med den typen av system sabotage. Men verkligheten kraver att man vidtar atgarder.

Socialdemokraterna vill inte ha betyg eller omdomen, det ar vantat, dom vill lata flumskolan fortsatta sa barn inte kan fa lara sej nagot. Dom vill ju inte att barn vaxer upp och skaffar sej en hogre bildningsniva, det skulle skapa en borgarklass, det vore ju ett hot mot socialistpartiernas valjarbas.

Andra lander, u-lander har till och med passerat svensk flumskole utbildning.

Hur ska svenskar kunna konkurrera med den nya varlden dar miljontals hogutbildade tekniker utbildas i Indien, Kina, och andra fattiga lander och arbetar for nagra tusenlappar i mandslon. Hur ska Sverige kunna konkurrera? Svenskar som ar jamnlika i utbildning och kunnande kommer trots sina kunskaper inte kunna ha ett jobb om de framtida tekniska jobben flyttar till den fattiga delen av varlden. Den utvecklingen okar i takt dagligen.

Om flumskolan forsvinner och man satsar pa utbildning istallet sa star Sverige trots det infor mycket stora framtida problem. Det problemet illustreras i denna video, en tankestallare for utbildare kanske? En tankestallare for larare som ser dagligt brak och ser sina skolor brannas ner?


SVD DN

5 comments:

Läraren said...

Detta inlägg får du IG för, med följande motivering:

1. Betyg är INTE det enda sättet för elever att förbättra sig. Faktum är att nästan ingen forskning visar på att betyg ger bättre studieresultat (Källa: Fokus 2007-11-16)

2. Socialdemokraterna är numera också för betyg numera. De vill dock inte ha det i de lägsta årskurserna. (Källa: SVD 2007-11-10 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_581293.svd)

3. Hur menar du att tidigare betyg kan bidra till att stärka svenskarnas konkurrenskraft gentemot indier och kineser med betydligt lägre löner? Utveckla!

4. Slutligen gör du en rad påståenden som du inte belägger med referenser. Att u-länder har passerat svensk flumskoleutbildning, att många elever är grova brottslingar (hur många är många?) etc. Du måste bli bättre på att belägga dina påståenden.

Lycka till med dina framtida inlägg!

norbergssonen said...

Det är nog för sent att rädda den svenska skolan. Vem vill bli lärare i Sverige och utsätta sig för elevernas terror? Och helt rättslös är man också. Se t.ex. följande artikel i dagens SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_774839.svd

Anna said...

Hej! Hur kommer det sig att du började blogga och varför politiskt?

Vore kul om du svarade, vi är 5 studenter från Högskolan i Jönköping (läser medie och kommunikationsvetenskap), och vi skriver just nu ett arbete om politiska bloggar.

Om du kan och har lust att svara, gör det gärna genom en kommentar i vår blogg.

http://politiskkommunikation.blogg.se/

BefriaMedia said...

lararen, tack for betyget, :((. Det maste innebara att du tycker att betyg kan ge de inblandade parterna viktig information? Darmed har du bekrafta min poang, betyg ar viktigt for elev, larare och student sa man kan battra sej annars vet ingen nagonting och eleven slipper krav. Det behovs ju mer an betyg, inte bara betyg, narvaroplikt, ordning och en miljo fri fran oro och hotelser. 2. Om S ar for betyg sa ar det positivt, synd bara att dom experimentarat i 30 ar istallet for att ha en policy, en ide. Vissa saker ska man inte behova omreglera varje ar. 3. I sk ulander sa finns det mycket kvalificerade tekniska skolor som pumpar ut miljontals manniskor, de ska konkurera med oss, om vi inte ens har betyg och krav sa kan vi inte komma upp pa deras niva i skolorna. 4. Ta en liten stad i Indien dit svenskar reser pa badsemester, Trivandrum, dar finns 15 tekniska college, deras satsning pa just den teknik som behovs nu ar makalos, deras gigantiska technopark fylldes med foretag och anstallda tekniker pa ett pa ar. Sverige har inte ens en brakdel av vad den staden satsar.
Om du ar larare sa vet du att det forkommer grovt vald, hot och mobbing, och generell oro i skolor, i din facktidning finns nog mer info an vad tidningarna skriver om, eller?

anna,
Jag borjade blogga darfor att svensk media inte rapporterar om viktiga politiska fragor som de flesta svenskar oroar sej over. Medias tysthet i vissa fragor gor att det finns ett stort behov av att utrycka sej och fora fram asikter som inte kommer fram i media. Som du vet ar statlig TV och radi kontrollerad av regeringen. De flesta stora tidningar ar via presstodet ocksa kontrollerat av regeringen. De maste uppfylla vssa krav for att kunna fa de pengar som de ar beroenda av for att kunna existera, De forhallandet gor att media ar inte helt fri, man kan saja att vi haft en "begransad" yttrandefrihet. Fri media som bloggar kan skriva om saker stora media inte tar upp, darfor bloggar jag och manga andra om just politk.

Läraren said...

Min betygsättning av ditt inlägg gjordes med glimten i ögat och jag är glad att du också tog det så. =)

Jag är varken hårnackad förespråkare eller motståndare till betyg. Det beror helt på hur de används. Vad gav mest information i mitt "betyg" till dig? IG:t eller min motivering till varför du fick IG? Vad hade ett IG sagt dig utan motivering (oavsett vad man nu tycker om min motivering)?

Det var knappast förbjudet för lågstadielärare tidigare att ge feedback till elever och föräldrar även om de inte fick sätta betyg. Dessutom ifrågasätter jag betyget som verktyg för att komma åt exempelvis problem som hot och våld i skolan. Men som jag uppfattar din ståndpunkt är betyg bara en av flera förändringar du vill se i den svenska skolan.

Jag tror att det krävs förändringar men har alltför dålig inblick i skolsystemet för att veta exakt vilka. Jag undervisar lite då och då på en högskola och något som oroar mig är det jag hör om lärarutbildningen. De av mina kollegor som undervisar på lärarprogrammet anser att studenterna där håller absolut lägst nivå av alla på högskolan. Jag vet väldigt lite om hot och våld i grundskolan. De jag känner som undervisar på grundskole- och gymnasienivå vittnar om väldigt lite hot och våld. Och det är knappast några över- eller medelklassskolor de arbetar på. Men jag inser givetvis att det förekommer i andra skolor.