Sunday, January 20, 2008

Radda Barnen kan nu kallas Chockade Barnen


Den nuvarande generalsekreteraren for Svenska Radda barnen var delaktig i det beslutet som nyligen togs dar man tystande ner en rapport om hedersvaldet och hur det drabbar barn.

Generalsekreteraren Charlotte Petri Gornitzka har nu utsetts till hogsta chef for Internationella Radda Barnen.
(Teckning av MX, fler finns har)

De barn som tidigare varit radda kan nu med fog kallas vettskramda. Tigandet av den rapporten som dom sjalva bestallt och finansierat kommer enbart ge resultatet att mer och allt brutalare hedersvald kan fortsatta. De som utsatter barn for den typen av vald kan rakna med att Radda Barnen inte kommer gora mycket for att belysa den grymma och sadistiska behandlingen av barn. En av de organisationer vars syfte forut har varit att ta de utsatta barnens sida struntar nu i rapporten om hedersvaldet. Radda Barnen far bidrag fran foretag, privatpersoner och skattebetalarna via SIDA. Las mer om byrakraterna som nu inte fortjanar att fa en krona i stod. Skicka era bidrag till andra mer lampade organisationer i fortsattningen.

SVD DN

No comments: