Monday, January 21, 2008

De flesta ar emot homoaktenskap.

Enligt SVD sa ar 48% emot homoaktenskap enligt en stor undersokning i SVD's nattidning. En minoritet, 46% vill ha och 6% ar tveksamma. I undersokningen har over 13000 personer rostat.

En mycket mindre undersokning som gjordes av SIFO pa upppdrag av SVD visar motsatsen, dvs att fler vill att homoaktenskap ska tillatas an de som ar emot.

Den lilla undersokning gjord av SIFO have bara 1000 utvalda som tillfragats. Ett sa litet underlag har inget som helst statistikt varde. En avsevart storre undersokning som dessutom har ett bredare urval ar givetvis mer rattvisande. De 13000 tillfragade i SVD's natupplaga ar en mer statistiskt sett rattvisande bild. Ju storrre undersokning ju mer rattvisande ar resultatet. Man kan fraga sej hur SIFO undersokningen gjordes och vilka blev tillfragade? Ett resultat som skiljer sej sa mycket fran en storre undersokning maste ifragasattas.

Att regeringen satter sa stor vikt vid denna fraga ar markligt. Det borde finnas minst tusen mer overhangande fragor som maste tas upp i Svensk politik. Det ar sjalklart en fraga om hur man prioriterar olika fragor. Alliansen har suttit i regeringstallning i ett ar, har starkt fallande stod och fokuserar sej i den situationen pa homoaktenskap som kanske ett hundratal svenskar ar interesserade av. De flesta har kanske en asikt om saken men det ar inte en overhangande politisk fraga av nationell vikt. Viktigt tid blir bortkastad for Alliansen som formodligen inte kommer fa majoriet i nasta val som det ser ut nu. Om de vill fa folks fortroende sa maste de satsa pa stora viktiga fragor.

Brottsligheten paverkar tiotusentals manniskors liv och halsa varje ar. Med ett hundratal valdtakter och ett par dussin mord varje vecka sa behovs omedelbar hjalp for att fa ner dessa stora siffror. Vi har 10 ganger fler valdtakter an vara grannlander. Atgarder maste omedelbart tas. Vi har hundratals skolor som brinner ner varje ar. Vi maste snabbt utreda vad som hander, varfor det hander och hur vi ska fa stopp pa det. Om vi inte tar itu med det, sa har vi snart forlorat en hel generation som offer for valdsbrott i samhallen med nerbranda skolor och institutioner. Dessa valdsoffer ska ju bli var nasta generation av ledare, politiker, och skattebas.

Om politikerna inte tar upp de viktiga saker som beror liv och halsa men istallet befattar sej med banala trivialiteter som ar veklighetsframmande for normala manniskor sa har man inte fattat vad jobb nummer ett ar. Man kanske inte kan vanta sej mer av en statsminister som nattvandrar i Morby en kall vinternatt mitt i veckan. Det finns nog ingen risk att han upplever och kanner av den verklighet som de flesta svenskar upplever i sina hemorter om han inte blir valdtagen under sin nattvandring. SVD AB Dagen DN

6 comments:

Håkan Eriksson said...

Ett statistiskt urval av 1000 personer är mycket mer statistiskt värd än en internetundersökning bland Svenska dagbladets läsare.

Olof Malmberg said...

"Den lilla undersokning gjord av SIFO have bara 1000 utvalda som tillfragats. Ett sa litet underlag har inget som helst statistikt varde. En avsevart storre undersokning som dessutom har ett bredare urval ar givetvis mer rattvisande. De 13000 tillfragade i SVD's natupplaga ar en mer statistiskt sett rattvisande bild. Ju storrre undersokning ju mer rattvisande ar resultatet. Man kan fraga sej hur SIFO undersokningen gjordes och vilka blev tillfragade? Ett resultat som skiljer sej sa mycket fran en storre undersokning maste ifragasattas."

Skämtar du eller du seriöst dum i huvudet? Undersökningens storlek spelar ingen som helst roll om det rör sig om en självurvald population. Sådana undersökningar är alltid sämre än slumpmässigt urval. Avslutningsvis, att säga att 1000 slumpmässiga svar saknar statistiskt värde är svårt skrattretande för alla, som till skillnad från dig, vet något öht om statistik.
Ett dussin mord i veckan för övrigt, var får du allt ifrån?

BefriaMedia said...

hakan,
svaret ar nej det ar det sjalvklart inte, den ar mindre vard i proportien till sin storlek. Men SIFO har inte sagt hur man valde de utfragade, det borde redovisas. I lasarundersokningen ar alla ett tvarsnitt av alla lasar den dagen och formodligen mer representativt urval.

olof,
Undersokningens storlek ar sjalvklart den viktigaste komponenten om urvalet ar representivt. Darfor stallde jag fragan hur SIFO undersokning gick till eftersom skillnaden ar for stor for att kunna stamma med verkligheten. Om du inte markte det sa var ju SIFO's fraga en aning ledande vilket kan ge ett vinklat svar. Om du tror 1000 svar kan representera vad 9 miljoner tycker da ar du ute och cyklar, men det finns manga andra som satter sin tilltro pa dessa sma helt missvisande och ibland styrda undersokningar. Man maste nog analysera syftet och studera hur fragorna stalls innan man blint tror pa den typen av statistik.

Som bekant ar sverige "bast" pa alla omraden, tror du pa var arbetsloshets statistik ocksa, 4.5% arbetslosa (samtidigt som vi har 1 miljon sysslolosa) ?

Olof Malmberg said...

Urvalet kan i princip inte vara representativt om du låter svaranden välja sig själva. Internetundersökningar där folk kan uppmannas att enkelt delta vi mailinglistor o dyl är notoriskt opålitiliga.
Därför är SvD undersökningen garanterat inte representativ.
Men du kan ju trösta dig att även enligt din modell så är en majoritet för homoäktenskap enligt en "bredare och bättre" undersökningen nämligen Aftonbladets med över 50 000 svaranden.
http://www.aftonbladet.se/vss/special/storfragan/visa/0,1937,31315,00.html

Dessutom så är aftonbladet, enligt ditt helt vrickade mått, en mer representativ hemsida då den har fler besökare.....
Så du blir ändå tvungen att ändra din rubrik.

BefriaMedia said...

olof,
Jag vet att undersokningar i tidningarna ar opalitliga, de ar bara till for att ge folk en slags indikation. En valdigt stor undersokning i en tidning som har ett brett spektrum av lasare och asikter ar en ganska bra indikation. 50.000 personer ar oerhort mycket mer rattvisande an 500 rostande personer.
Aftonbladet undersokning ser ut att ligga valdigt nara SVD' siffror,
Jasidan fick i svd 46% i AB 52,2%, nej sidan fick i SVD 48%, i AB 47.8%, valdigt liten skillnad. Jamfor med SIFO's 70%, det stammer inte med manga andra underokningar heller. Om man tar de 6% i SVD som rostade tveksamt, ger halften till varder sidan sa blir, i AB fanns inte det alternativet, sa blir resultatet 51 - 49, valdigt nara SVD men omvant.

De 3 undersokningarna visar tydlig att SIFO avviker kraftigt, varfor kan man bara gissa, formodligen beroende pa malgruppen de anvande. SIFO's ar tydligen mindre palitlig, jag tror mer pa manga stora undersoknngar i tidningarna an det SIFO har gjort. Om vi litar pa AB sa vinner ja sidan men mycket knappt. Om vi tar ett genomsnitt av SVD och AB sa blir det 50-50 ingen vinner, det blir rubriken om den nu skulle andras.

Piddzilla said...

Att Aftonbladets resultat ligger närmre SIFOs resultat än vad SVDs resultat gör borde ju säga dig något. Att det SIFO förlorar på ett mindre underlag vinner de tillbaka med en korrekt utförd mätmetod. Om du skulle göra undersökningar med 100 000, 500 000 och 1 000 000 intervjupersoner i tur och ordning så tror jag att det är ganska säkert att resultatet kryper närmre och närmre SIFOs.

Oftast ställer dagstidningarnas nätbilagor sina frågor i samband med en artikel om ämnet. Det här om något ger missvisande resultat eftersom de svarande på ett eller annat sätt blir påverkade av artikelns innehåll. Dessutom är man mer benägen att svara på en sådan "nätfråga" om man blir upprörd eller misstycker med artikelns innehåll. Alltså, om folk läser att 70 % av svenska folket "gillar homoäktenskap" så lutar sig de som gläds sig nöjt tillbaka medan de som upprörs över det kastar sig över tangentbordet och röstar.