Saturday, January 19, 2008

Det kostar 32 miljoner att ganska 5000 asylansokan.

Det blir 6400 kronor per ansokan. Om det fanns 100.000 ansokningar ar 2007 sa blir behandlingskostnaden 640 miljoner kronor, om samma antal kommit under 10 ar sa blev enbart behandlingen av deras ansokan en kostnadspost pa 6.4 miljarder kronor.

Det ar ett underligt fenomen att riksdagspartierna aldrig velat undersoka kostnaden av massinvandringen. Nyligen inrostade SD politiker i olika kommuner moter starkt motstand da de vill undersoka kostnaderna. I enstaka fall har SD fatt nagra av de etablerade politikerna med sej om att vilja tillsatta en utredning om kostnaderna. I de fallen har riksdagsgruppen i de traditionella partierna genast ryckt ut som en utryckande polispatrull och satt stopp for deras delegater. Riksdagspartierna ar oerhort noga med att inte ett ord kommer ut, att inte en siffra kommer ut till allmanheten om de reella kostnaderna.

Att riksdagspartierna satter sapass stor vikt vid att hemlighalla invandringkostnaderna maste betyda att de har en stor hemlighet som kommer visa sej vara mycket pinsam for dem. Det talas ibland allmanheten om att tillsatta en privat kommission med syfte att udersoka vad vara politiker haller hemligt, man vill ibland allmanheten veta, man vill ta reda pa vad kostnaderna ar i samband med massinvandringen. Insatta kalkyler visade kosnader mellan 150-350 miljarder kronor/ar, ingen vet realiteten.

Det ar hog tid att tillsatta en kommission sa svenska folket kan fa en redovisning av vad vara riksdagspolitiker har gjort.

Det ar inte bara kostnaderna som ar viktiga att ta reda pa. Vi vet att manga flyktingar har anvants till slavarbete. Enligt en riksdagspolitiker sa har man under falska forespeglingar skickat asylsokande till Sverige som hamnat som sexslavar och i andra slavarbeten i olika delar av europa. Manniskohandel ar altsa kand av myndigheterna men inte mycket har gjorts for att fa stopp pa handeln.

Den storre kostnadsposten ar de hundratusentals som smugglats till Sverige med syfte att fa en regelbunden inkomst och leva av skattebetalarnas valvilja. Goteborgs ledande S politiker Goran Johansson protesterade hogljutt. Han ville inte tillata dokumentlosa insmugglade uppenbart falska flyktinga komma till Sverige. Han blev tystad och fick inget gehor for sin syn i kommunen eller i riksdagen. Tvartom, man vill inte hora talas om att sparka ut falska flyktingar. Av okanda anledning vill de flesta av vara folkvalda politiker fortsatta ta in uppenbart flaska flyktingar som kommer att bli blidragsberoende for livet.

Marita Ulvskog ville stoppa alla slags underokning om massinvandringen. Hon har aldrig kunna motivera sej. Hon kan inte bidra med en forklaring till varfor hon vill hemlighalla kostnaderna. I dagens AB sajer hon i en artikel en hel rad saker. Hon skriver sina vanliga kommunist klychor, om att de som vill veta kostnaderna ar "hogerextremsister". Henns retorik ar barnslig i sandlade niva. Kontentan av artikeln ar att hon bedriver en hetsjakt pa kritiska roster, men har som vanligt ingen logisk forklaring till varfor hon vill hemlighalla siffrorna. Hon sajer att man kan inte berakna "manniskovardet". Vi vill inte berakna "manniskovardet", vi vill bara berakna kostnaderna for massinvandringen precis som alla andra kostnader. Det lilla van Marita, ar en av de viktigaste saker man gor som ansvarig politiker i en regering, darfor att beslut tas alltid med kostnadsposten som en del av underlaget. Det handlar om ansvar, Marita. Vi beraknar kostnaderna for pensionarer, cancersjuka, funktionshindrade varje dag, vi budgeterar kostnadsposter for de grupperna. Massinvandringen ar den enda post du inte vill redovisa och du har inga argument, du kan inte forklara dej. Ingen annan med din syn har heller kunna forklara sej, varfor har ingen med din syn kunnat redovisa ett enda argument for er sak, vafor? Svenska folket ar inte idioter. Det finns en gigantisk folkrorelse mot massinvandringen i Sverige. Marita ar en av den snabbt minskanda grupp som bedriver massinvandringspolitik samtidigt som dom inte vill motivera sej och anser att folket ar for dumma for att fa veta sanningen. Vi ar inte dumma och vi vill veta sanningen, vi ar en folkrorelse, vi ar kommunister, sossar, c, fp, moderater, kd, mp, sd, oberoende, och manga, manga andra. Det handlar om manniskovade, svenskar kan fa upp till nagra tusenlappar/manad i socialhjalp om kris infinner sej, en invandrare kan fa kosta uppemot 1 miljon /ar per person. Varfor maste svenskar och invandrare varderas sa olika? Vi ar ett land i kris, det finns inga pengar att fordela, hela Sverige skar ner. Men det minskande lilla antal  fanatiska extremister i regeringen fortsatter med att oka massinvandringen till allas fortvivlan.    

Fragan kvarstar, varfor? Varfor vill man inte stoppa falska flyktngar? Vem vinner pa det? Forr fanns det en S politiker som var for massinvandring, han tjande personligen miljontals kronor pa det. Han hade vid sidan om sin riksdagsposition en advokatfirma som borjade ga valdigt bra da han borjade representera immigranter som fatt nej pa sin ansokan. Eftersom han visste hur man skulle gora sa tog han bra betalt av dessa immigranter, de fick i sin tur bidrag av svenska skattemedel till advokatkostnaden och Hans-Goran Franck fick indirekt betalt av sin egen regering. Franck ar numera avliden, men han blev mycket upprord och forsokte hota med stammning da hans aktiviteter avslojades och forlojligades i ett radioprogram.

Finns det andra i regeringen som tjanar pengar pa att det kommer falska flyktingar till sverige? Eller vilket motiv har de som inte vill ta itu med saken? Varfor gor man sa? Finns det en logik i deras aktiviteter, jag ser ingen logik? SVD SVD2 AB AB DN DN2

2 comments:

johan said...

Vi kan öppna upp för en friare invandring om du tycker att det är dumt att lägga pengar på att granska asylansökningar.

BefriaMedia said...

Haha, det var roligt sagt. Dessvarre sa ar iden redan tagen av regeringen. Dels behandlar man ansokningar, del kommer stora antal manniskor som inte finns med i statistiken helt illegalt. Granserna ar redan oppna, invandringen kan knappast bli mer oppen.

Syftet var att belysa en liten del av total kostnader for massinvandringen. Om bara behandlingen av ansokningarna kostar flera miljarder, hur mycket ar man beredd att bekosta, den som halls hemlig? De behandlar skattemedel som om det vore sand i oknen, en obegransat tillgang. De som inte betalar skatt kanske intr bryr sej om det?