Wednesday, December 19, 2007

EU kompromissar om fiskeriets overlevnad.

Utfiskning ar ett hot over hela valden. Minskande fangster ar ett resultat at rovdrift som styrs av befolknngsokning och okad efterfragan. Internationella havsforskningsradet vill stoppa torskfisket helt i Kattgatt. Varldnaturfonden varnar att torsken kan do ut och forsvinna helt. Sture Hansson marinekologi professor pa Stockholm Universitet sager att "vi har en katastrofal situation".

EU kommissionen ville minska fiskekvoten med 25% men de 30 ministrarna bestamde att det skulle bli 8%. Ju fler ministrar ju mer later det som soppa torsk for kockarna kokar torsk soppan. AB SVD

No comments: