Wednesday, December 19, 2007

Sverige lagstiftar bort traditioner och kristna varden.

De som nu tagit bort traditionell skolavslutnng i kyrkan havdar att orsaken man gor det ar den nya lagstiftningen som Sverige inforde ett och ett halvt ar sedan. Man hanvisar till "Diskrimineringsombudsmannen" (DO) och menar att man inte vagar riskera kritik av regeringens DO. 

Resultatet blir altsa att alla elever diskrimineras och tvingas anpassa sej till vad regeringen vill,  ta bort traditionerna. Till detta kan man lagga den rotloshet som dagens ungdomar kanner. Brist pa regler, traditioner, myndighetspersoner som man kan beteckna som foredomen, vuxna som inte har formaga att krava sin ratt spelar stor roll. Myndigheter och skolans misslyckande med att se till att elever har en trygg miljo spelar roll. Myndigheter, polis, sociala, domstolars skyldighet att beivra brott, hot, misshandel ar ett komplett misslyckande. 107 skolor har brunnit i Malmo och ingen har domts for dessa mordbrander. Deras formaga att hantera brott har minskat i samma takt som brottsligheten har blivit grovre, brutalare, vanligare och mer utspridd. Elever kanner sej hotade, oroade och utlamnade till sej sjalva i de flesta skolor. De far inget stod av de vuxna. Mobbing tolereras av larare och rektorer darfor dom vet inte vad dom ska gora at alla hotelser, dom har inga regler eller straff att satta emot de som terrorisera andra elever eller larare. Dess inkompetenta myndighetspersoner har alltd en bra forklaring men realiteten lyser solklar, ingen manniska har fortroende for vara myndigheter och politiker langre. Det finns familjer och medborgare som terroriseras av gatu ligister, gangsters, en del har gjort dussintals polis anmalningar men ingen gor nagot at dessa terrorister.  Det finns ingen som kan skydda medborgarna langre.

De som vill ha bort vara traditioner, de som vill gora mindre at brottsligheten, de som vill skapa en oro och radsla ibland unga och gamla, de vinner, de har ingen som sajer STOPP och NEJ till dom.  Om inget kan paverka dessa samhalls rivare att battra sej sa far man val peka ut dom till allman beskadan och skam.  Anders Nilsson, Rektor i Strovelstorps skolan maste raknas till gruppen "rivare av sveriges kultur".   


2 comments:

dabben666 said...

På vilket sätt diskrimineras alla elever nu? Den kopplingen brister tyvärr kraftigt i logik! Att endast kristna elever inte via skolan får ge uttryck för sin tro vid en avslutning kan väl knappast vara diskriminering. Om däremot alla elever skulle ha behövt gå dit - det är diskriminering! Var och en kan göra sitt val efter skoltid och gå på någon annan gudstjänst, meditera, offra till Oden eller liknande...

På vilket sätt skapar en för alla öppen skola med ett mångfaldsperspektiv i förlängningen pyromaner? Ser att du inte gör en direkt koppling, men texten sticker iväg lite väl långt från sakfrågan. Rektorn står väl i sanning upp för något - trots en nära opinion med traditionalister, konservativa och ej så mångfaldsbenägna människor som är emot honom. Det är väl att uppvisa kurage och vara ett föredöme.

BefriaMedia said...

Eleverna diskrimineras da dom inte tillats uppleva traditioner och det som varit en del av var kultur i hundratals ar. Det ar samtidigt inte diskriminering att andra, som inte har svensk bakgund kan uppleva delar av var kultur. Jamfor med en svensk i saudi arabien som genom skolar aker till moskeen, eftersom det ar en del av deras kultur sa kan ju inte svensken kalla sej diskriminerad, han far bara uppleva saken som ar del av den kulturen han vill bo i.

Hur pyromaner skapas kan studeras i de hundratals svenska samhallen dar dom finns. Svaret finns i en annan artikel.
http://svenskmedia.blogspot.com/2007/12/al-queda-angriper-svensk-skola.html

Rektorn star upp for nagot, just det, men han star inte for vara traditioner eller var kultur, tvartom sa star han for en anpassning till de som han, och du kanske, tror kanner sej diskriminerade bara for att gora ett kyrkobesok. Han vill altsa anpassa sej bort fran var kultur sa att han inte stoter sej med den andra kulturen. Det ar hojden av feghet, dessutom gor han det trots att ingen egentligen bett om det och att ingen stoder honom i sin hemort. Makalost ryggradslost och fegt.