Thursday, December 20, 2007

Flyktingarna ar snart 2 miljoner och okar radikalt i antal.

Samtidigt sa minskar andelen svenskar i sverige. Dels genom att hundratusentals utbildade svenskar emigrerar, 2006 var rekord i utvandring av svenskar, 2007 ser ut att na samma siffror. Dels har svenskar en minskande nativitet, vi far farre barn sa vi kommer inte ens bibehalla vart antal. Samtidigt ar det ar rekord stort antal flyktingar som ankommer till Sverige och dessutom sa foder dom langt fler barn an europeiska lander. Staten vill tvinga kommuner att ta emot flktingar trots att dom inte har mojligheter, de har inga bostader, ingen service, inga pengar, tvartom. Ett stort antal kommuner haller pa med nedskarningar. De politiker som beslutat att vi inte ska ha en invandrings politik, vi ska ha vidoppna granser utan att ha minsta koll eller begransning pa de som kommer, de politikerna borde ha kontakt med kommunerna och ta reda pa hur deras veklighen ser ut. Efter att ha last landsortstidningar sa ar verkligheten att de flesta kommuner maste nu skara ner pa service, larare avskedas och skolor stangs, sjukvards personal avskedas och samre sjukvard blir framtiden. Kommmunerna skar ner for att spara penger, dom har helt enkelt inga resurser kvar, men en del av de kommuner som lagger ner sjukvardsinrattningar och skolor, oppnar densamma for nyanlanda flyktingar. Men forst maste det byggas om for nagra miljoner. De statliga bidrag som en del kommuner fatt ats upp av storre kostnader an beraknat, fler flyktingar an vad de atagit sej att ta emot mm. Las om ett av dussintals exempel pa vad kommunerna gor idag. Det ar ett maklost insider rapport om hur kommunerna agerar bakom folks ryggar. I vanliga fal sa kan folk aldrig fa reda pa liknande sanningar eftersom politikerna haller tyst om katastroferna de administrerar. Nu ar en del av dom avslojade.

Sveriges befolkning haller pa att skifta utan att det finns nagot folkligt stod for det, utan att nagon politiker har tagit ett beslut om invandring och hur manga flyktingar vi ska ta emot. Enligt Migrationsverket egna uppgifter sa ar over 90% av alla "flyktingar" inte ens "riktiga" flyktingar, dom kommer till Sverige av ekonomiska skal. Ulf Nilsson skrev i Expressen igar att missbruket av flyktingstatusen ar utbredd i Sverige. Bidragspengar sands till bulvaner i Sverige som vidarebefordrar pengarna till Libanon och andra orter dit "flyktingarna" har flyttat tillbaks efter att ha sakerstallt regelbunden bidrags betalning. Sverige ar i vansinnets tuggande gap, de stackars arbetande svenskarna forsorjer alla aven de pensionerade politiker som beslutat om katastrofen och nu som beloning har 50.000 i manaden utan att behova arbeta.

Det ser inte bra ut for sveriges framtid. De arbetslosa som av arbetsformedlingen hanvisas till Danmark eller andra lander ser sin framtid bortkastad i Sverige. Dom har helt ratt, en arbetsfor hart arbetande svensk har ingen framtid i Sverige, levnadsstandaren kommer att fortsatta sjunka, varldens hogsta skattetryck kommer inte att minska, grov brottslighet fortsatter att oka, social service blir samre i alla kommuner, lista kan bli lang.

Hoppas att vanliga svenskar far regeringsmakten, kanske till nasta val, forst da kan vansinnet stoppas, exponeras som den katastrof det ar och forhoppningsvis far de ansvariga sta till svars for vad de gjort. Media som inte vet hur dom ska stallla sej till saken kanske kan borja skriva om resultatet av den okontrollerade massinvandring. Visserligen kan man ibland lasa om resultatet i form av radikalt okande brottslighet, saboterade samhallsinrattnngar osv. men kopplingen till massinvandringen gors inte, man later folk dra den slutsatsen sjalva. Det ar inte latt att gora da media hemlighaller eller rent av ljuger om vilka som ar skyldiga till brotten man skriver om. SVD Sydsvenskan

No comments: