Thursday, November 15, 2007

En av de storsta arbetsgivarna avskedar 5000.

Daliga nyheter fortsatter att drabba Sverige. Dalig ekonomi tvingar Region Skane att gora sej av med runt 5000 personer inom de narmaste aren. De 5000 tjansterna finns inom halsovard och sjukvard i Skane. Berorda manniskor kallar det en "katastrof". Vad som har lett till den daliga ekonomin forklaras inte i artikeln. Man gor ingen kopplig till de radikalt okande kostnaderna for hundratusentals nya forevigt bidragsberoende asylsokande i Skane. Givetvis har det den storsta effekten pa regionens ekonomi aven om vissa envetna radikala politiker vill halla det sambandet hemligt. Kommun politikerna har alltid havdat att det ar staten som bekostar de flesta utgifterna, men sanningen ar att kommunerna star for oerhort stora kostnader, en del av kostnaderna har inte kunnat beraknats tidigare. En del av de oforutsedda utgifterna kan ha varit en mycket hog brottslighet ibland asylsokande, det leder till hogre halso och sjukvards kostnader, krav pa fler poliser och mer resurser till domstolar, sociala myndigheter, kostsamma utvisningar i chartrade privat jet plan och fangelser mm. Politikerna reagerar knappt pa de olika fakta som brottslighet och nu en ekonomisk "katastrof" som Skane drabbats av. Man fortsatter att administrera sin katastrof som om ingenting har hant. Men de 5000 som direkt drabbas kommer nu att ligga samhallet till last vilket betyder att en annu storre katasrof narmar sej. Dels pga av de kraftigt okade kostnaderna som 5000 fler bidragsberoende manniskor innebar och dels pga av det skatteunderlaget som 5000 fast anstallda bidrog med till samhallet nu forsvinner. HD.se

No comments: