Thursday, November 15, 2007

Socialist ledare kvittar miljoninkomst mot fejkad forlust?


G Persson har lyckat med ett konststycke som andra foretagare inte har lyckats med. Han har lyckats dra av sin miljoninkomst och kvitta den emot en forlust i ett helt annat foretag som sysslar med helt andra slags affarer, jordbruk, som inte ens ar en riktig versamhet eftersom han ar en "hobbybonde". Det ar en forolampning mot riktiga jordbrukare som inte lyckats fa EU pengar (Persson fick EU bidrag) eller avdrag for annan verksamnhet i sitt jordbruk. Normal sa kan bara forluster i ett fortag kvittas mot vinst i samma foretag i samma branch enligt etablerade skatteregler. Det som ibland kallas "avancerad skatteplanering", kallas i vanster pressen for fiffel. Det som Persson lyckats med ar inte i samma kategori eftersom det inte ens ar skatteplanering eller ens tillatet ibland vanliga foretagare. Men dom har inte inflytande i skattemyndiheter, statsrådsarvodesnämnden, och aklagarmyndigheter. Dom har inte stod av media heller. Statsrådsarvodesnämnden som beslutat att han ska fa behalla sin dubbla inkomst ar formodligen tillsatt av Persson och har isafall en klar intressekonflikt. Det ar sa alla Svenska socialist pampar har lost sina affarer, intressekonflikter och korruption, kompis korruption, pa gransen till klart lagbrott. Persson's stora behov av gigantiska summor pengar passar ihop med hans behov att behalla antikviteterna som han tog med sej da han flyttade ut fran tjanstebostade. Jag undrar om Persson's nasta affars verksamhet blir antikvitetshandlare, han fick ju med sej en hel del saker som tillhor skattebetalarna.
AB DN SvD

No comments: