Thursday, November 15, 2007

Klumpigt hanterad valdebatt i CNN.

Wolf Blitzer var vard for debatten ibland de demokratiska president kandidaterna. Hela debatten praglades av avbrutna svar av Blitzer och publik applader som halverade den effektiva debatt tiden. Jamfort med den tidigare debatten som skottes professionellt av varden, applader fick vanta tills debatten var over, fragorna blev jamnt fordelade ibland kandidaterna och alla fick tillfalle att svara. I gar fick de tre huvudkandidaterna de flesta fragorna och mest tid att svara pa fragor. Publikfragorna var klara "softballs" och ingen knepiga fragor kom fram, den mest meningslosa fragan kom ifran en Clinton supporter som undrade om hon foredrar diamanter eller parlor. CNN's urval av publifragor var klart till Clintons fordel, publiken var mest Clinton supporters, det marktes nar Obama och Edwards helt omotiverat buades ut och flera ganger blev avbrutna av Blitzer. Inga stora nyheter kom fram, bara de vanliga oklara tvetydiga svaren som frustrerar en publik som skulle foredra andra personer ibland utfragarna och programledarna. DN AB SVD

No comments: