Saturday, October 13, 2007

Undersokning rimmar illa med verkligheten.

"Undersökningen "Brottsligt beteende i Nordens huvudstäder" är ett nordiskt projekt genomfört av Nordiska samarbetsrådet för kriminologi och bygger på anonyma svar från tusentals yngre tonåringar våren 2006 i de fem nordiska huvudstäderna. " Ur DN

Enligt undersokningen sa ligger Sverige bast till av de nordiska huvudstaderna. Danmark ligger samst till foljd av Finland och Norge.

Det finns manga fragetecken kring undersokning. Grafiken i DN talar om ungdomar som "varit inblandade i valdsamheter". I artikeln sa talar man om "angnat sej at valdsamt beteende". Det ar altsa de kriminella som angnar sej at vald, men de som varit inblandade ar bade offer och de kriminella.

Jag satter mer tilltro till Interpol och deras statistik, den visar att tex. mord i Sverige ar flera ganger vanligare an i grannlanderna och USA. Statistik fran 80-talet visade att sverige hade 19 mord/sjalvmord/100.000 invanare och usa had samtidigt 11/100.000 inv. See SCB, Statistisk arsbok.

"Men satt i relation till sin andel av befolkningen är alltså invandrare och utlänningar klart överrepresenterade beträffande mord, våldtäkter och – nu i ökad utsträckning – väpnat rån. I Interpols statistik är antalet mord per 100 000 invånare dubbelt så högt i Sverige som i USA och tre till fyra gånger högre än i de skandinaviska grannländerna. Jämförelser med Frankrike, Tyskland och England pekar i samma riktning." Las mer i
Exit Folkhemssverige

7 comments:

Olof Malmberg said...

Så, vad får dig att tycka att det är en bra idé att bunta ihop mord och självmord i en kategori?
Speciellt med tanke på att 1900 personer per år, utgör ca 94 % självmord....

Olof Malmberg said...

Förövrigt så är det väl tämligen uppenbart att undersökningen påstår att Oslo är minst kriminellt. Men att läsa stapeldiagram korrekt kanske kommer efter lektionen i skillnaden mellan mord och självmord....

Olof Malmberg said...

Jag får inte ihop dina påståenden i mina körningar av SCB:s statistik. Kan du vara god och specificera tabellerna mer utförligt. Jag finner det förövrigt anmärkningsvärt att du anger källan till USA:s mord per 100 000 som SCB, som inte ger några relevanta träffar på detta sökkriterium.
FBI anger hursomhelst USA murder-rate till 5.6/100 000, medan antalet fall av dödligt våld i sverige varierar mellan 100 och 200 (brå och scb) vilket ger maximalt 2,5 i sverige. (200/(8000 000/100 000))
http://www.bra.se/extra/pod/?module_instance=2&action=pod_show&id=5
www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_1750I05_BR_A04ST0601.pdf
I väntan på att du specificerar dina källor för att i alla fall skapa rimlig anledning till tvivel kommer jag därmed anta att dina påståenden uppsåtligen saknar grund i verkligheten i syfte att förleda.

BefriaMedia said...

Det var SCB som hade det statistik blocket mord/sjalvmord. Klaga hos SCB. Var fick du den siffran ifran, 94%? Du har ingen kommentar om det mer intressanta faktum att sverige enligt Interpol ar mycket farligare an grannlanderna, du har tydligen missat huvudpoangen.

Olof Malmberg said...

Källan du angav var SCB, och om sverige ligger dubbelt så högt i dödligt våld som USA så innebär det att usa borde ha 1.25 mord per 100 000.
Detta stämmer inte med USAs egen statistik och varenda en begriper ju att Interpol tar sin statistik från respektiva nationella statistikbyråer.
Att du inte kan presentera någon länk till Interpol bevisar att du inte har något stöd för ditt påstående och antagligen vet att du ljuger. Det finns nämligen ingen Interpol-statistik som säger det du påstår, det fanns en kort period 2003 pga av ett statistiskt fel men som är korrigerat sedan dess och därmed inte tillgängligt
http://economist.com/world/africa/displaystory.cfm?story_id=2158414&CFID=17047290&CFTOKEN=5191750.
Att du skulle hitta sådan statistik från en trovärdig källa 4 år senare framstår som osannolikt. Speciellt när siffrorna är så uppenbart felaktiga.

Folkomrostning Nu! said...

Att fora en debatt baserat pa gissningar ar meningslost. USA siffrorna kommer givetvis ifran usa motsvarighet till SCB, inte fran SCB. Din siffra 94% ser helt fel ut och ar helt fel enligt sitt eget pastaende. Om "FBI murder rate" ar 5.6/100k av 11 sa blir det runt 50%. Du sade att "varenda en begriper att Interpol tar siffror fran respektive lands statistik byraer". Det ar bara du som "begriper" det. Interpol gor inte det, det ar ingen statistik organisation, det ar en polisiar organisation. Dom tar alla sina sifror direkt ifran polis rapporter och deras databaser i de olika landerna. Deras syfte ar inte att fora statisik. SCB's statistisk arsbok hade bra fakta, leta upp den pa biblioteket om du vill fordjupa dej. De som har studerat Interpols fakta har helt andra siffror an BRA. Om du luslaser BRA statistiken sa finns det inga klart redovisade siffror, man har tex rapporterat en del brott men bara om forovaren ar kand, det syns da man laser det finstilta. Dom manipulerar sin statistik m.a.o. Formodligen for att se battre ut i omvarldens ogon. Jag hoppas du inser att arbetsloshets statistiken har ocksa varit missvisande i atskilliga ar, dom har anvant olika metoder tex benamningar sm "oppen" och "dold" arbetsloshet. Dina gissningar ar som sagt felaktiga, dessvarre tvingas du lamna datorn och lasa bocker pa biblioteket om du vill veta mer. Om du inte inser hur allvarlig brotts situationen ar i Sverige sa borde du prata med folk som ar ute pa kvallarna i sverige. Det finns en anledning till att 95% av unga tjejer ar radda for att ga ut pa kvallarna. Fakta och insyn ar bra att ha om man diskuterar brott.

Martin said...

Du menar väl att om man läser det finstilta i BRA:s statistik så inkluderas svenskar som dödas utomlands med i statistiken. Sedan inkluderas även fall där man inte med en gång kommit fram till att det var mord.
går man efter det faktiska antalet döda pga mord vilket faktiskt är det intressanta så ligger den lite över hundra. När man jittar fakta kanske man skall läsa den med öppna ögon och inte leta bara efter det man vill hitta