Sunday, October 14, 2007

Flyktingar som fatt avslag stannar kvar i sverige.

Betyder det att vi ar bra eller daliga pa integration om alla far stanna, t.o.m. de som fatt avslag pa sin ansokan om asyl? Nu publiseras den andra undersokningen pa ett par dagar som i svensk media tolkas som att vi ar bast i Europa. DN SvD SvD2 DN2

" Det är fullt på landets flyktingförläggningar. I Helsingborg talar kommunledningen om en nödsituation och förbereder för att placera familjer på madrasser i sovsalar. På flera håll i landet får asylsökande bo tillfällig på vandrarhem och motell.

"Det är ett växande problem att asylsökande som inte fått uppehållstillstånd ändå blir kvar i Sverige och bor kvar på Migrationsverkets förläggningar", säger Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson.

Eliasson klagar pa att kommuner inte vill ta emot flyktingar, trots god ersattning. Jan kanske inte raknar med att det inte finns bostader, polis, social service, m.m. som racker till fler nyanlanda, da hjalper inte god ersattning. 220 kommuner tar inte emot tonariga flyktingar. Kostnaden pa en miljon kronor per person ar en sak. Ovanpa de direkta kostnaderna maste man lagga sociala kostnader som inte ens kan overblickas. Kommunerna blir tvingade att betala i all evighet. Kommunerna kanske nu borjar vakna upp och borjar ta riktigt ansvar, nagra av de kommuner som borjat kanna ansvar namnges nu av den hamndlystne Eliasson. SvD3 DNSvD

"Ungefär 1700 människor, som inte har rätt att stanna i Sverige, bor ändå kvar på verkets förläggningar. " fran MFO

Lyssna pa Radion.

Uppenbarligen sa finns det olika tolkningar av hur duktiga Sverige ar. Undersokningar och verkligheten ser olika ut. Helsingborg vill ha stopp pa invandringen. Det finns inga husrum till de som anlander. "vi tidigare påpekat att redan hitkomna "flyktingar" tas om hand på bästa sätt. Detta sker inte i dag - därför är stoppet nödvändigt! Liksom att en livräddningsbåt inte kan ta fler än den rymmer - ty då blir det ingen livräddningsbåt - den sjunker" Las mer i HD

2 comments:

sjorrnert said...
This comment has been removed by the author.
Skuncke said...

14 kommuner som sköter sig således. Det finns ju trots allt ingen opinion för mottagande av dessa så kallade flyktingar. Att tvinga på folk kriminella invandrare är djupt odemokratiskt.