Wednesday, September 30, 2009

Arshberg avslöjar fd nazister men när avslöjas kommunisterna?

Arsleberget eller vad han nu heter tar upp fd nazister i sitt program 200 sekunder nästa gång. En aning uttjatat ämne och fulltständigt förutsäjbart. Men när kommer han ta upp ämnet kommunisterna? Inte alls är gissningen. Ämnet är tabubelagt i statlig media och i presstödsmedia dessutom så är de flesta journalister på vänsterkanten och Arsleberget har ju inte hemlighållit sina politiska extremistsympatier.

Jag vill rekommendera ett nytt TV bolag som sysslar med en i Sverige helt unik reportagemetod. Deras rapportering är "objektiv och saklig", helt unikt i svensk media. SDTV har gjort ett par bra reportage om Danske Folkpartiet, den typen av reportage skulle aldrig kunna visas i svensk statlig TV eftersom de specialiserat sig på att ljuga och vinkla alla politiska nyheter. ab ab


1 comment:

peerpede said...

Aschberg är efterhand en pajas i Guillou-klassen där från sitt upphöjde nivå ändå bara ser världen genom sin navel.