Monday, August 24, 2009

Invandringen av muslimer stor succe för det röda blocket, M fattar ingenting.Massinvandringen blev ungefär som de röda partierna hade väntat sig. De inledde massinvandringsspektaklet som ett försök att generera fler väljare till vänsterblocket och valde ut fattiga länder som målgrupp som de ville importera folk ifrån om de mest sannorlikt var socialister och skulle rösta rött.

Det började på 1970-talet men ingen hade i sin vildaste fantasi räknat med att det några år senare skulle leda till en import av nästan 3 miljoner* invandrare till lilla Sverige som bara hade 7 miljoner invånare på 1970-talet. S och V fick behålla makten nästan obruten sedan dess fram till 2006. De fick inte bara behålla riksdagsmakten men deras stöd i kommunerna ökade just pga det stora antalet invandrare som väljer vänsterpartier hellre än borgarpartier. Olika politiska knep har gjort att S + V får fortsatt stort stöd, invandrare behöver numera inte ens vara medborgare for att få rösta i lokalvalen. Det innebär att en ort som Malmö kan ha ett eget muslimsk parti i majoritet inom en snar framtid om den muslimska majoriteten som snart är verklighet gick samman.

Magnus Hagevis undersökning som publiceras i Aftonbladet visar att muslimerna är en homogen väljargrupp som till 70-75 % sympatiserar med Socialdemokraterna. Det kan vara förklaringen till att den tidigare S regeringen skiftat sitt intresse från "invandrare" till just muslimer.

M regeringen fördubblade invandringen av valboksap till vänsterpartierna, okunniga om S strategin. M tror i sin enfald att invandringen bara är en humanitär åtgärd. Alliansen är okunniga om att de faktiskt importer valboskap åt vänstern i större omfattning än vänster själva vågade göra eftersom vänstern begriper att en alltför stor massinvandring kan göra att de förlorar svenska väljare som inser att vi närmar oss en katastrof.

80-90 % av alla muslimer väljer det röda blocket, Socialdemokrater, Mp eller Kommunistpartiet V, och bara 10-20 % sympatiserar med borgarpartierna. I kommunalvalen är det viktigt eftersom de inte ens behöver vara medborgare för att rösta. Det är goda nyheter för vänsterblocket fram tills muslimerna väljer egna muslimska partier och skapar muslimska regioner där de bor. Innan dess kommer nog varken sossar eller kommunister att klaga på att massinvandringen varit för stor. Allt detta övergår borgarpariernas förstånd, alliansen begriper ingenting av varken S strategin eller de andra konsekvenserna av experimentet.

Hagevis undersökning om fattar sex frågeundersökningar som genomförts av SOM-institutet vid Göteborgs universitet i hela landet, Västra Götaland och stadsdelarna Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården i Göteborg. Dessa representerar befolkningen med svenskt och utländskt medborgarskap mellan 15 och 85 år.

* Ingen har undersökt det sanna antalet invandrare och deras avkomma. I artiklar hanteras siffror som 1 miljon eller 2 miljoner. Den sanna siffran ligger närmare 3 miljoner, en stor del av den siffran är dold eftersom man inte tar med massutvandringen av svenskar som skett under samma period vilket gjort att andelen svenskar är mindre än många trott och andelen invandrade är mycket större än vad den totala befolkningssiffran ger intryck av. Mer om det en annan gång. ab

4 comments:

Anders said...

"M tror i sin enfald att invandringen bara är en humanitär åtgärd. Alliansen är okunniga om att de faktiskt importer valboskap åt vänstern.."

Det verkar väl oerhört osannolikt?

Anders said...

Min kommentar behöver nog förtydligas.

Det verkar väl oerhört osannolikt, att alliansen skulle vara okunnig om, att de faktiskt importer valboskap åt vänstern.

Varför tror bloggen, att det förhåller sig så?

BefriaMedia said...

Jag tvivlar pa att de borgerliga inser det. Om de har vag en kansla av det, vilket jag tror en del av dem kan ha, sa okar den insikten infor nasta val och de kommande aren. I sina memoarear skriver de nog i framtiden om hur sent de insag det.

bloggare på icedaniel.se said...

M, invandrinspolitik skiljer sig inte allsfrån vänsterns.