Saturday, July 04, 2009

Obama mer korrupt än alla tidigare presidenter.

Obamas diplomati slår rekord i inkompetens. Man får intrycket att Vita Huset blivt en lekstuga för oerfarna barn som låsts in i en godisbutik.

Obamas tillsättningar av nya ambassadörsposter har gått till olika bidragsgivare till Obamas kampanj. De är oftast helt okunniga och helt oerfarna av politik och diplomati.

Tidigare presidenter har ofta även de gett höga poster till några få utvalda bidragsgivare men de har alltid varit kunniga och kvalifierade individer och utnämningarna har kunnat motiveras med deras kompetens.

Företagare har tidigare bjudits in för att förhandla om stora kontrakt om de donerat mer än 100.000 dollar till Bill Clintons kampanj, Bush hade ungefär samma policy. Det begränsade vissa anbudsprocesser till ett liten skara utvalda men kvalificerade bolag.

Obamas policy är helt annorlunda. Han hjälper alla bidragsgivare, helt okvalificerade, korrupta och dömda individer. GE fick ett multimiljarddollar kontrakt för att hantera datorisering av sjukvårdsdokument. GE var Obamas största bidragsgivare och drev sin 24 timmar om dagen infomercial till förmån för Obama på sin egen TV kanal MSNBC. Den korrupta och åtalade gräsrotsgruppen Acorn ska få flera hundra miljoner dollar i federalt bidrag som tack för deras arbete med att registrera väljare för Obamas kampanj. Många av deras ledander personer har dömts i domstolar, många andra är åtalade för valfusk, registrering av icke existsterande personer och stora ekonomiska svinn.

Listan kan göras oändligt lång. Det värsta är inte den nästan helt öppna korruptionen men den politiken som förs. Den extremt radikala politiseringen av department och dess policies visar farliga tendenser som inte ens Obama väljare trodde var sant. Den första filmen nedan tar upp några av de sakerna.

Energipolitiken som snart kan klara sista hindret i senaten gör att drivmedelpriserna drivs upp till rekordnivåer. De nya skatterna på energiproduktionen gör att rekordstora skatter införs på all energiförbrukning, konsumenterna, dvs alla hushåll betalar i slutänden för det.

De kostnaderna hamnar ovanpå alla nya skatter som måste finansiera de 10 trillioner dollar som Obamas alla planer och program kommer att kosta.

Aven demokrater som upptäckt detta är helt förstummade över allt sloseri. De som ännu inte gett upp sitt stöd för Obama är de demokrater som ännu inte begriper vad effekten av hans politik är. Hans stöd sjunker även bland demokrater och de som ännu stöder honom är de som inte kan räkna ut vad effekten av hans alla program kommer att bli. De måste därför upptäcka med egna ögon hur det kommer att påverka dem innan de byter lojalitet.

De sista väljare som kommer att ge upp stödet för Obama är de som inte betalar skatt, vilket är samma personer som inte bryr sig om hur engergipolitiken tredubblar drivmedelskostnaderna och beskattar varje hushåll med 2000 - 4000 dollar årligen bara i "cap and tax" (cap and trade) kostnader. De är socialfall och andra som inte är beroende av att hålla sina kostnader nere.

Till den gruppen hör europeerna som inte får höra dagliga nyheter om alla nya kostsamma ineffektiva planer som Obama har.

De mediabolag som stödjer Obama kommer att fortsätta hålla tyst om alla negativa effekter av hans planer. Time Warner som är en av Obamas största bidraggivare (CNN) fortsätter med sitt totala stöd för Obama medan fritänkande individer som gav sitt helhjärtade stöd till Obama under kampanjen nu börjar kritisera honom. Bill Maher sade bla att "hur vore det om Obama fick något gjort" och "istället för att visa ansiktet i TV varje dag så kanske han borde koncentrera sig på att börja jobba med viktiga saker som ekonomin tex."

Obamas stöd sjunker men inte i samma takt som alla korkade förslag läggs fram. Som sagt så måste en del människor personligen uppleva krisen och se att den är verklig innan de drar tillbaks sitt stöd. Hollywoodvänstern som var starkt för Obama har nu börjat tveka över Obama, han förlorar fler väljargrupper varje vecka. Nu har Sarah Palin slutat sitt jobb i Alaska förmodligen för att ge sig in i nationell politik mer än hon kunnat som guvernör. Om Obama kan hon nu säga att "det var ju det vi varnade för" och ha helt rätt. "I told you so" kan bli hennes nya kampanjslogan. dn


1 comment:

danne said...

fattas nu bara 15 prenumerationer så har DU en veckotidning som skriver fria nyheter varje vecka.
bara 149 kr för ett kvartal.
http://www.nationellidag.se/pappupplagan/default.asp?avd=pren