Sunday, April 19, 2009

Rasister kallar sig "antirasister".

Rasistkonferensen i Geneve, Durban II drar till sig rasister från många olika länder, mest muslimska arabstater.

Sverige förgyller rasistkonferensen med en officiell representant som alliansregeringen planerar att sända dit. Det är varje regerings ansvar att ta klart avstånd från rasism och rasistkonferenser oavsett vad de kallar sig. De kan inte gömma sig bakom den falska betckningen "antirasister". De ska exponeras så allmänheten får reda på att man i FN's namn försöker skapa lagar och regler som tvingar på oss islamska lagar och seder som är antidemokratiska och förtryckande.

Arabstaterna vill att alla andra länder ska bestraffa komiker som ritar komiska teckningar om islam och de vill stoppa all kritik mot islam. De vill därmed införa regler som finns i deras hemlandsdiktaturer. Med allt fler muslimer i europeiska länder så ökar stöder för muslimernas och "antirasisternas" krav som gör att yttradefriheten begränsas eller stoppas.

Hur rasisterna lyckdes få FN att sponsra konferensen är ett frågetecken men inte helt oväntat. De muslimska staterna är inte demokratier, de är många och de har stort inflytande med sina oljedollar. De flesta av FN's medlemsnationer är korrupta diktaturer.

Dessvärre så har media misslyckats med att exponera konferensen för vad den egentligen syftar till. dn svd svd dn svd dnab

No comments: