Saturday, April 04, 2009

Moderaterna ökar kraftig på kort tid och blir störst i Sverige.

Moderaterna är nu sveriges största parti. 

Kan finanskrisen ha bidragit till att ge dem ökat stöd?

Knappast. Det enda som de kan ha vunnit på är deras uttalande ett par veckor sedan att de ska undersöka om de vill utvisa kriminella invandrare och falska flyktingar.

Om det skulle vara sant så betyder det att runt 1 miljon falska flykting kan utvisas och vi får genast minska brottslighet och radikalt minskade statsutgifter. Alla vill ha det, folk är desperata men ingen litar på moderaterna.

Skatterna skulle kunna minskas med 30 % och vi skulle kunna öka kostnaderna för polis och domstolspersonal runtom i landet. Moderaterna har givetvis ingen avsikt att genomföra det som meddelades. Det kommer nu att gå flera år innan någon tänker på att fråga moderaterna om det, och M slipper diskutera planen, folk bara hoppas att den genomförs, väljarna bryr sig inte om vem som gör det.  

Problemet är att det bara var en valbluff. M vill inte förbättra Sverige, det skulle redan ha gjorts om de velat göra det. M är därmed principlösa och meningslösa.  

MEN/OCH

Moderaterna vill inte genomföra det som föreslogs, tvärtom, deras planer på att ytterligare fördubbla massinvandringen fortsätter. När de tog över efter den socialdemokratiska regeringen så fördubblade de massinvandringen, men vänstern har inte (hittils) använt det som argument mot Alliansregeringen.

Vänstern blev förstummad eftersom de hade en ökad massinvandring på sitt program men Moderaterna tog över den planen och nu kan inte vänstern kritisera dem för det. 

M försöker därför ta Sverigedemokraternas SD program utan att någon kräver en analys eller svar på frågor om det. 

Väljarkåren är alltmer flexibel, men bara 1000 undersökta är ingen riktig undersökning. 


2 comments:

Anonymous said...

För det första har de människor som har sin utkomst av de etablerade partierna inget intresse av att ett konkurrerande tar mandat och pengar från dem.

För det andra är Invandrarfrågan är kontroversiell och det finns uppenbarligen ett visst folkligt missnöje med invandrarpolitiken.

För det tredje gör de etablerade partierna mycket för att ej redovisa fakta om invandringen och dess kostnader och politiska följder.

Därför vill - och kan - de bedriva en kampanj som går ut på att undergräva trovärdigheten hos SD.

Det kan de göra i kraft av sin historiska trovärdighet, sin allmänt sympatiska framtoning, en skicklig propaganda apparat, god finansiering och en stor del av journalistkåren på sin sida.

SD, å sin sida måste söka vinna trovärdighet för att vinna framgång hos väljare.

Trovärdighet grundläggs av att de påståenden man går ut med kan understödjas av fakta. Sedan måste slutsatserna som dras utifrån dessa fakta vara rimliga.

Att komma med påståenden som inte stöds av fakta är inte trovärdigt.
Att komma med önsketänkande är inte trovärdigt och befrämjar inte dialog.

I artikeln ovan finns ett antal påståenden som är uppenbart orimliga, andra (kontroversiella) påståenden för vilka inget faktastöd redovisas och som därför inte vinner trovärdighet.

Vill du vinna trovärdighet: Gör om gör rätt. Börja med att läs "Grundbok i idéanalys - det kritiska studiet av politiska texter och idéer" av Ludvig Beckman.

BefriaMedia said...

anonym, att det finns ett visst folkligt missnoje med invanderfragan ar arets underdrift, vilket gor att jag undrar var du bor, och vilka du umgas med om du inte upptackt att de allra flesta ar mycket upprorda.

Det SD maste gora, ar inte vinna trovardighet, de flesta, aven motstandarna tror saker pa vad SD vill och kan astadkomma och att de menar vad de sager, trovardigheten finns sakert redan. SD's problem ar att de inte kan fa ut budskapet,de stoppas i pressen och tv. Om det blir debatt sa kanske det finns 1 sd sympatisor och 50 motstandare som avbryter honom genom hela debatten. Om det fanns en fri debatt pa lika villkor skulle budskapet na ut, men det stoppas av alla media.

SD behover inte "bevisa olika saker med fakta" om hur massinvadnrigen ser ut idag, alla vet vilka problem vi har.

Historiska framgangar bevisar att moderatern inte ens behover vinna trovardighet, det racket med ett pastaende sa vinner de stod aven om de saknar trovardighet. Det beror saket pa att folk hoppas de gor som de sager. Men hittils sa har de gjort motsatsen. 2007 slog rekort i invandring, over 100.000 nya enligt officiella siffror under moderat ledning. Nu sager de att de vill skarpa reglerna? Hur var det med trovardigheten, det rimmar mycket illa. Men med en media blockad mot SD sa ar en fri debatt omojlig.

Det ar inte trovardighet SD behover, de mest extrema motstandarna tror pa det SD sager. Det ar tillgang till media de behover.

Vi kan vara overens om en hel del fakta, tex. att alla riksdagspartier vill stoppa en ekonomisk kalkyl av massinvandringskostnaden, men SD vill tvartom undersoka kostnaden.

Vem vinner trovardighet i den fragan?

En debatt vinner man inte om man inte kan komma med ett battre alternativ, larde du dig det i dina debattstudier?

SD ar ett battre alternativ an moderaterna varje gang. Det ar inte fakta det ar en subjektiv syn dar vi skiler oss.

PVV i Holland blev det storsta partiet fran att ha varit ett litet parti som var utsatt for en mediabojkott som SD ungefar. Dar som i Sverige handlade det inte mycket om "trovardighet" eftersom den fanns redan. Det handlade mest om att folk ville byta politik eftersom folk kunde sjalva avgora effekterna av traditionell politik, den var katastrofal. Den utvecklingen ser vi i sverige mer for varje vecka som gar, det kommer gora SD storre trots att motstandarna har mer pengar, stod av media och en stor propagandaapparat.