Tuesday, March 10, 2009

Ännu fler barnrika asylfall lockas till Sverige. Dalai Lama är främlingsfientlig?

KD vill ge alla nyfödda 10 000 kronor som tas från den skattebetalande medelklassen. De enda som inte gynnas av det är svenskarna, och de som gynnas är de barnrika asylfallen som ofta har 5 - 10 barn.

Om syftet är att fler barn ska födas sa uppnår man det syftet, men det blir knappast skattebetalare som föds. Tvärtom, det kommer bara locka hit ännu flera asylfall från andra sidan jordklotet.

Politiker ser krisen komma. Krisen består i den nedåtgaende trenden av framtida skattebetalare. Den förda poltiken har gett resultatet att unga skattebetalare drivs ut från Sverige i rekordstort antal. De kvarvarande svenskarna föder väldigt få barn, i genomsnitt 1.4 barn per familj. Den framtida mängden skattebetalare kommer därför inte att räcka till för att klara grundpensionerna för framtidens penionärer.

Hur ska man lösa problemet? Det första biten är att politiker inte ens har verbaliserat problemet. De säger ofta att vi behover fler muslimer och afrikaner i Sverige. Vad de egentligen försöker säga utan att säga det är att vi behöver fler skattebetalare så att skatteintäkterna i framtiden blir högre varje år annars räcker inte pengarna till pensioner och annat. Pensionerna kommer bara att räcka till en tank bensin i framtiden, en tank bensin räcker knappt till att ta självmord med.

Politikerna har därmed förväxlat asylfall med skattebetalare. Asylfallen är inte framtida skattebetalare även om några senare tar jobb och blir skattebetalare. De 10 - 20 % av asylfallen som senare betalar skatt klarar ju inte att finansiera de andra 80 - 90 % som blir socialfall och lever på välfärden. Skattebetalarnas börda blir därför större varje år, tillgängliga skattemedel minskar varje år och den mindre kakan måste fördelas på inte bara svenskar men även på miljoner nya asylfall som före detta politiker importerat i den falska tron att en större del av dem blir goda medborgare.

KD's förslag kanske vore bra förr då vi inte hade massinvandring, nu är det för sent. Det skulle förr antyda att de vill satsa på svenskarna, men med dagens realiteter så innebär förslaget bara att barnrika invandrare tjänar pa förslaget och svenskar får ännu mindre andel av skattepotten.

KD's förslag måste ses i samband med andra förslag som KD har. KD vill bygga moskeer i Sverige och de vill underlätta för muslimer. Kristna organisationer gör samma sak, de hjälper muslimer etablera sig i Sverige, stora bidrag doneras till muslimska organisationer, skolor, hemresor osv. Fler muslimer blir medlemmar i riksdagspartierna och talar genast om hur "vi ska anapassa oss" syftande på hur svenskarna ska anpassa sig till andra. Ingenting satsas på deras återresa oavsett om "krisen" har upphört i deras hemland, om de reser dit på semester eller ens om de flyttat tillbaks dit samtidigt som Sverige fotsätter ge dem bidrag trots utflyttning. De svenska politikerna verkar inte ha en tanke på  att återsända alla tillfälliga asylfall, tvärtom. 

Trots att samtliga invandrade muslimer bara befinner sig i Sverige på tillfälligt besök och kommer att återvanda till sina hemregioner så beter sig de svenska politikerna som om asylfallen ska bosatta sig här for evigt. De har missuppfattat vad tillfällig asyl är och vad flyktingpolitik är. Den missuppfattningen kommer snart ha kosta oss vårt land om det inte stoppas. Flyktingpolitik är inte att bekosta asylfallens "semesterbostad" i Sverige, medan de för över vår välfärd till sin permanenta bostad i hemlandet de påstår sig ha flytt fran. 

KD är ett av alla riksdagspartier som folk inte har något hopp om, de gör mer för muslimer än de gör för kristna, deras kärnvaljare. Det andra riksdagspartierna är annu värre, men det enda parti som folk förr trodde skulle bibehålla svenska värderingar och traditioner, KD arbetar emot traditionella familjevärderingar. Politiker kommer aldrig i kontakt med vanligt folk, de umgås bara med varann och journalister. Journalisterna de umgås med gör allt för att vilseleda politikerna att tro att de måste göra mer for alla andra nationaliteter, medan de fnittrande inser hur lättlurade och korkade politikerna är som försöker överträffa varann i "tolerans". Politikerna besöker aldrig de hundratals orter som nu har blivit ghetton. Om de skulle prata med vanliga svenskar ibland så skulle de snabbt inse hur farligt Sverige har blivit och vad det kostar.

Dalai Lama är rädd att den Tibetanska identiteten är nära att utplånas. Han har rätt i det, Kina använder Tibet som en expansionsstat, de flyttar in ett stort antal kineser. Han sade:
- Deras religion, kultur, språk, identitet är nära att utplånas. Det tibetanska folket ses som kriminella, som förtjänar att dö.
Det låter som om han pratar om Sverige.
Från kinesiskt håll förklarade man att Dalai lamas kritiska uttalande var "lögner" och framhärdade i att Tibet under kinesiskt styre hade genomgått långtgående demokratiska reformer.

Det låter som de tidigare och den nuvarande regeringarna när de talar om oppositionen. Men Kineserna har inte gått så långt som den svenska regeringen, att kalla Tibetanerna för "rasister" och "främlingfientliga" som de gör i Sverige om oppositionen. Dagens undran är därför, Ar Dalai Lama främlingsfientlig? Ar han fientligt inställd mot invasionstrupperna från Kina som inte hör hemma i Tibet? 

Politik som vanligt måste skrotas. Det är upp till väljarna att sparka ut riksdagspartierna som aldrig kommer att fatta hur mycket de redan förstört Sverige. Politikerna kommer att tycka att allt är bra oavsett om det som idag är 25 % invandrare eller senare är 95 % invandrare i Sverige. De kommer att tycka att "allt är bra" eftersom de själva slipper blanda sig, de slipper "integreras" med asylfallen och bor i brandsakra och invandrarsäkra bostadsomraden. De talar mer om integration, det betyder integration för alla andra inte for dem själva. Eftersom alla orter är fulla så sprids asylfallen över hela landet, integration för alla andra inte for dem själva, kom ihåg det till valet. Valkampanjen har börjat. SVD DN DN AB DN DN DN DN

No comments: