Sunday, December 21, 2008

Reepalu (s) en av de mest skyldiga till Rosengardsfiaskot.Ilmar Reepalu (s) skriver en artikel i Sydsvenskan tillsammans med Nyamko Sabuni. De uppmanar foraldrarna till upprorsmakarna att "lugna ner ungdomarna och se till att oroligheterna upphor". Reeplau ar en av de som ar mest skyldiga till upploppen och forutsattningarna for upproret. De ar medvetna om att vuxna uppmanar till valdet, occupation och revolt. Hur manga vuxna som stoder valdet vet ingen, det vore vart att ta reda pa.

Hans agerande har i aratal lett till en storre massinvandring till Malmo. Alla problem som syns i tidningsrubrikerna har funnits dar i alla ar men Reeplau har inte gjort nagot for att radda staden.

Han uppmanar foraldrarna att fixa problemet. Han sjalv har ju ingen losning. Det visade han under socialistmotet i Malmo nyligen. Extremistgrupperna fick moraliskt och ekonomiskt stod av Reepalu. Han beviljade 2,5 miljoner kr i bidrag till grupperna och demonstrerade tillsammans med dem. Senare pa kvallen gick det som det alltid gor nar de samlas, innerstaden slogs i spillor, skadorna kostade miljonbelopp. Han beordrade dessutom polisen att halla sig passiv och ta av sig hjalmarna under pagaende upplopp.

Reepalu och Sabuni har ingen losning. De papekar att den bara ar en liten del, nagra hundra av de 8000 boende ungdomarna som deltar i upproret. Det kanske stammer en kvall, men nar de trottnar nagra dagar senare sa kanske nagra hundra andra tar upp kampen. For att citera ungdomar i Bergsjon, ett annat ghetto, "de flesta har i Bergsjon ar kriminella" (Enligt Janne Josefsson's TV reportage). Reepalu vet formodligen ingenting om hur manga som ar kriminella i Rosengard. 

Problemen finns kvar och okar i omfattning varje vecka. Om befolkningen fortsatter att rosta pa Reeplau och hans massinvandrings politiker sa betyder det att de vill aven i framtiden fortsatta med att forvarra dessa problem. Moderaterna ar inte battre vilket var en besvikelse for manga som rostade fram Allianssegen i valet. Per Schlingman (m) sagt foljande om massinvandringen " VI EFTERSTRAVAR ETT PLURALISTISKT SAMHALLE". Om han talar for moderaterna sa efterstravar de darmed mer massinvandring vilket maste vara overraskande for manga. Innan valet fanns ju hoppet att moderaterna skulle vara klokare an vansterregeringen och vanda invandringvagen till en repatriering for kriminella och falska flyktingar. Nu blev det tvartom, massinvandringen fordubblades, massbrottsligheten blir varre, uppklarande brott blir farre, polis/domstolar far mindre resurser och straffen ar i stort obefintliga.

Ovanpa detta sa vill de oka massinvandringen ytterligare med en generell inbjudan till alla utomeuropeiska ulander att soka arbete i Sverige. Dessutom vill de oka flyktingstrommen med nya regler som gor att flykingar fran tredje land far komma hit, regeringen soker aktivt upp sadana flyktingar. Nastan alla forslag de har i invandringspolitiska fragor leder till en storre massinvandring. 

Vara politiker ar livsfarliga for Sverige. Reinfeldt sade att han "forfarats" (av massbrottsligheten, min notering) efter att ha talat med aklagare och poliser. Han var uppenbarligen oinformerad om tillstandet i Sverige. Den tid det tog Reinfeldt att arrangera dammsugarbilden skulle en klokare politiker kunnat anvanda till att fatta hundra belut som skulle kunnat forbattra Sveriges alltmer kaotiska situation. Istallet sa skickas en fd asylsokande (Sabuni) ut att skriva en artikel tillsammans med den som ar mest skyldig till Rosengardskaoset (Reepalu). Det enda de samverkande politikerna astadkommer ar att uppmana foraldrarna att "lugna ner ungdomarna". SVD SVD DN DN AB AB DN SVD

Vara politiker ar livsfarliga. De fattar inte det som snart alla svenskar och invandrare fattat. Bussen Sverige ar overfylld och rullar ner i utforsbacken hogre hastighet eftersom bromsarna inte langre fungerar.  

5 comments:

Westerbotten said...

Socialdemokraterna lär visst ha fått 72,5 procent av rösterna i Rosengård i förra valet...

Anonymous said...

Well, there really is nothing to say except that you native Swedes deserves what's coming to you. You were warned against opening your country to third-worlders but you wouldn't listen. Indeed, 98% of you continue voting for open borders!

You Swedes made the bed, now go and sleep in it!

Enjoy....

Nisse Svensson said...

Islam is NOT the religion of peace, it is "The Religion of Violence".

As long as the Muslim population remains around 1% of any given country they will be regarded as a peace-loving minority and not as a threat to anyone. In fact, they may be featured in articles and films, stereotyped for their colorful uniqueness:

Nation % Muslim
United States 1.0%
Australia 1.5%
Italy 1.5%
Norway 1.8%
Canada 1.9%
China 2.0%

At 2% and 3% they begin to proselytize from other ethnic minorities and disaffected groups with major recruiting from the jails and among street gangs:

Nation % Muslim
Denmark 2.0%
United Kingdom 2.7%
Germany 3.7%
Spain 4.0%
Thailand 4.6%

From 5% on they exercise an inordinate influence in proportion to their percentage of the population. They will push for the introduction of halal (clean by Islamic standards) food, thereby securing food preparation jobs for Muslims. They will increase pressure on supermarket chains to feature it on their shelves — along with threats for failure to comply. (United States).

Nation % Muslim
Switzerland 4.3%
Philippines 5.0%
Sweden 5.0%
The Netherlands 5.5%
Trinida and Tabago 5.8%
France 8.0%

At this point, they will work to get the ruling government to allow them to rule themselves under Sharia, the Islamic Law. The ultimate goal of Islam is not to convert the world but to establish Sharia law over the entire world.

When Muslims reach 10% of the population, they will increase lawlessness as a means of complaint about their conditions (Paris –car-burnings). Any non-Muslim action that offends Islam will result in uprisings and threats (Amsterdam - Mohammed cartoons).

Nation % Muslim
Guyana 10.0%
India 13.4%
Israel 16.0%
Kenya 10.0%
Russia 15.0%

After reaching 20% expect hair-trigger rioting, jihad militia formations, sporadic killings and church and synagogue burning:

Nation % Muslim
Ethiopia 32.8%

At 40% you will find widespread massacres, chronic terror attacks and ongoing militia warfare:

Nation % Muslim
Bosnia 40.0%
Chad 50.1%
Lebanon 59.7%

From 60% you may expect unfettered persecution of non-believers and other religions, sporadic ethnic cleansing (genocide), use of Sharia Law as a weapon and Jizya, the tax placed on infidels:

Nation % Muslim
Albania 70.0%
Malaysia 60.4%
Qatar 77.5%
Sudan 70.0%

After 80% expect State run ethnic cleansing and genocide:

Nation % Muslim
Bangladesh 83.0%
Egypt 90.0%
Gaza 98.7%
Indonesia 86.1%
Iran 98.0%
Iraq 97.0%
Jordan 92.0%
Morocco 98.7%
Pakistan 97.0%
Syria 90.0%
Tajikistan 90.0%
Turkey 99.8%
United Arab Emirates 96.0%

100% will usher in the peace of 'Dar-es-Salaam' — the Islamic House of Peace — there's supposed to be peace because everybody is a Muslim:

Nation % Muslim
Yemen 99.9%
Afghanistan 100.0%
Saudi Arabia 100.0%
Somalia 100.0%

Of course, that's not the case. To satisfy their blood lust, Muslims then start killing each other for a variety of reasons.

www.thereligionofpeace.com

/Nisse Svensson

Olle E said...

Till alla som har förståelse för Rosengårdshändelserna:

Stöd Rosengårdsbornas kamp, parkera din bil i Rosengård!

Frid

Anonymous said...

Det ar inte bara bromsarna som inte fungerar! Den bussen har dubbla forgasare och kors med HOLY GASOLIN..........
TAKE THAT WONDERHART...........