Thursday, December 11, 2008

Asylsokande jobbar utan arbetstillstand.


DN skriver att rekord-manga asyl-sokande "har lyckats fa jobb". 47 % har varken arbete, praktikplats eller SFI studier. I artikeln skriver man om en av de 53 % som ar sysselsatta.  Sara Ajdarnia, en Iranier som kom till Sverige over tva ar sedan. Sara har fatt avslag pa sin asylansokan och vantar pa att arendet ska provas i Migrationsdomstolen. 

(Bilden: Arga lonedumpade illegal flyktingar som kraver sin ratt till lonedumpning med hjalp av LO's nya fackavdelning, Lonedumperiforbundet. (Ironi)) 

Nu arbetar Sara i butiken Olivomat i Uppsala. Trots att hon fatt avslag pa asylansokan sa ifragasatter varken DN, myndigheten eller arbetsgivaren om hon har arbetstillstand.

Myndigheterna kanner till det och verkar inte ha problem med det. Hon kan inte ha nagot arbetstillstand, arbetar formodligen i en lonedumpnings situation vilket eliminerar ett jobb for en svensk och gor att arbetsgivaren kan spara stora belopp i lonekostnader. 

Enligt artikeln sa ar det runt 20 000 personer i asylprocessen vilket inte kan innefatta alla eftersom nara 200 000 manniskor har kommit till Sverige under de 2 ar som Sara vantat pa asyl.  Asylprocessen innefattar bara en mindre del av totalantalet eftersom de flesta som kommer till Sverige ar anknytningsfall. 

Om myndigheterna ar lika ointresserade av hur alla dessa kategorier ska bedomas i konkurensen om jobb i Sverige sa ar det oerhort orovackande. Migrationsverkets chef for asylmottagningen Caroline Henjered sager sig vara nojd med utvecklingen men vem talar for de arbetslosa och lonedumpade svenskarna? 

Vem ar nojd om 200 000 svenskar blir avskedade sa arbetsgivarna kan anstalla 200 000 asylsokande och andra kategorier som fatt avslag pa asylansokan. Hur fungerar det rent ekonomiskt for den framtida arbetsmarknaden om arbetsgivare vanjer sig vid att anstalla asylsokande som fatt avslag for 20 kr/timme istallet for en svensk for 100-200/kr per timme. 

Till och med de asylsokande som fatt arbetstillstand maste oroa sig over att de illegala tar "deras" arbetstillfallen mot lagre betalning.  

Vi har darfor fler kategorier manniskor som ar missnojda och som inte heller begriper varfor myndighetern inte har varken en policy, en politik, riktlinjer eller ens en asikt som klargor vilka som ska fa arbeta i Sverige och vad villkoren ska vara. 

Lonedumpningen maste var ofattbar stor. Det gar formodligen inte ens att undersoka om de som lonedumpar anvander helt svarta tjanster med betalning under bordet. 

Med tanke pa att myndigheterna ar glada over utvecklingen sa kan den fortsatta ohindrad. Skrammande tanke, kan det vara sa manga som halften av samtliga jobb i Sverige som ar lonedumpade? Jag har en kansla av att aven den varsta domedagsprofeten som tros overdriva lonedumpningen har misstagit sig stort om omfattningen.  

Var ar alla artiklar om detta? I Danmark kanske? I Sverige finns det inga artiklar om kaoset. Danska tidningar skriver om svenska problem varvid svenska myndigheter vana vid en total presstystnad klagar och bir irriterade over att obekvama fakta om Sverige kryper fram i Danmark. 

En internationell incident blev resultatet av en Youtubevideo som kritiserar vissa forhallanden i Sverige, mer om det snart. Sverige ar fan-ta-stiskt. DN
   

No comments: