Sunday, October 12, 2008

Vem byggde välståndet i Sverige?

Det så kallade välståndet byggdes av svenska företag och innovatörer tillsammans med det hårt arbetande folket. Vi byggde välståndet dels under andra världskriget då övriga Europa förde krig mot varandra och vi drog nytta av det och exporterade till tyskarna samtidigt som vi lurade omvärlden och kallade oss "neutrala".

Vara dåtida politiker förde en ryggradslös politik som syftade till att tillfredställa alla krav som omgivande nationer hade på oss. Vi slapp bli direkt inblandade i kriget och fick därför ett stort ekonomiskt försprång jämfort med övriga Europa. Om det var ett försprång på 10 eller 20 år vet man inte, men grunden till vårt välstånd lades under kriget och de följande 20 åren. Först på 60-talet hade övriga Europa byggt upp sin infrastruktur så att de kunde konkurrera på lika villkor.

De som byggde Sverige var inte bara svenskar, även gästarbetare från andra länder i Europa kom till vårt land. De var få och samtliga kom till Sverige för att arbeta och tjäna pengar. På den tiden fram till slutet av 1960-talet var det självklart för invandrare och svenskar att de som inte skötte sig inte längre var välkomna i Sverige. Hela Sverige hade en gemensam syn, det fanns en outtalad konsensus om att vi tolererar gästarbetare som har samma syn som oss på arbete och sociala problem. Man förde en ansvarsfull politik och drog nytta av gästarbetare vilket bidrog till välfärden i Sverige.

Det som hänt på senare tid är motsatsen till vad välfärdsbyggande arbetskraftsinvandring är. Man började ta in så kallade flyktingar. Det tolererades i början även om det ofta inte handlade om flyktingar i normal bemärkelse. Det var ofta politiskt engagerade revolutionärer från Syd- och Centralamerika, de fick fristad i Sverige av s-regeringen med förhoppningen att de senare blev sympatisörer med vänsterpartierna och därmed säkrade en vänsterseger i valen i Sverige. Senare inleddes en fas av en oerhört mycket större andel så kallade flyktingar och arbetskraftsinvandringen sjönk ned till 3 % av de som kom till Sverige.

De andra 97 % var asylsökande, anknytningsfall till flyktingar och andra kategorier som sannolikt skulle ligga samhället till last i all framtid. Den massiva ökningen av oerhört stora antal asylsökanden fortsatte. Under socialdemokraternas regeringstid så ökade antalen till runt 50 000 årligen vilket Sverige aldrig haft någon ekonomisk eller infrastrukturell möjlighet att hantera. Då Alliansen tillträdde efter valet 2006 fördubblades massinvandringen till 100 000 årligen och bara 3 % antas vara arbetskraftsinvandrare.

Den välfärd som fanns fram till 1960-talet har sedan dess krympt. Välfärden har i en ökande omfattning med tiden skänts bort av våra regeringar. Det vi har idag i form av bättre bostäder och modern elektronik är ett tomt innehållslöst skal av det som borde vara en riktig välfärd. Välfärd borde, i ett land där befolkningen bestraffats med världens högsta skatter, vara trygghet på våra gator, stöd till de svaga i samhället och utmärkt social service. Tyvärr fungerar inte samhallfunktionerna som de borde. Vi har ett totalt brottskaos i de flesta städer, social service skärs ned överallt. De svagaste i samhället vilka är de sjuka, de gamla, de sysslolösa, de unga och de som är utsatta for brott har kastats på sophögen.

De grupper som politikerna bryr sig mest om nuförtiden är främst de själva. En god betalning med kraftiga årliga ökningar står först på dagordningen. Andra grupper som är viktiga för dagens politiker är de sysslolösa flyktingarna, de skall ha ordentligt med rättigheter, mycket pengar, bra bostäder, bilar, semester i hemlandet, och de skall ha respekt. Vi ska bygga deras religiösa och sociala inrättningar, vi skall ge bidrag till all deras organisationer oavsett konsekvenserna. Svenskarna kommer sist, men tyvärr har pengarna har tagit slut då.

Det märkligaste är att inget riksdagsparti har kritiserat andra i frågan om massinvandringen och dess katastrofala följder. De få politiker som uttalar sig offentlig menar att massinvandringen är bra eftersom vi har fått fler maträtter, men privat uttrycker de ”rasistiska” tongångar och en förhoppning om att slippa bo i områden med invandrare, helst vill de pensionera sig i andra länder eftersom Sverige nu förstörts av massinvandring.

Våra folkvalda personifierar ryggradslöshet precis som de gjort förr och det kommer att leda till regeringsskifte i nästa val. Det kommer inte betyda en återgång till en vänsterregering eftersom de misslyckats katastrofalt under alla år, det är dags för nya krafter. SVD

2 comments:

Anonymous said...

Reinfeldts groda: http://www.youtube.com/watch?v=PdvHz4camx8

Robin Shadowes said...

Oack ack ack?