Thursday, October 30, 2008

Tidningarna ljuger om valmatning.


DN/Synovates matning beskivs i DN pa foljande satt;

"Socialdemokraterna, vansterpartiet (kommunisterna) och miljopartiet far tillsammans 54.2 %, de fyra regeringspartierna far 42.3%."

Enligt min kalkyl blir det sammanlagt 96.5 % av rosterna.

Langst ned i artikeln blir skriver DN att SD fick 2.3 % och andelen osakra valjare uppgar till 19.6 %.

Om man lagger ihop siffrorna sa blir det 118.4 %.

I Aftonbladet skriver man en artikel med nasta samma lydelse:

"I matningen far s, v, och mp tillsammans 54.2 % mot 42.3 % for regeringspartierna..........Antalet osakra uppgar till 19.6 %."

I Aftonbladets artikel uppgar det totala procenttalet till 116.1 %. Skillnaden mot DN's kalkyl ar 2.3 %. Det beror formodligen pa att man inte rapporterade resultatet for Sverigedemokraterna. 

Ingen av artiklarna rapporterade "ovriga partier" vilket ar brukligt. Ingen av artiklarna lankar till sjalva undersokningn. DN visade en grafik som visade procenttalen och nu har lagt till kategorin "ovriga" med 1.2 %. Daremot visade grafiken inte de "osakra" som skulle ha varit 19.6 %. Det finns ingen kategori som inte ville svara. 

Tidningarna ljuger altsa och har forfalskat kalkylerna. Eller ar det bara ett tryckfel? Tidigare rapporter har haft precis samma tryckfel i samma tidningar vilket gor att man maste dra en annan slutsats. Den slutsatsen ar statisktiskt sakerstalld. Manipulering av data och statistik kommer att vara standard i framtiden, avsiktligt missvisande siffror kan man rakna med. Dessvarre sa ar formodligen de som raknar rosterna i valen annu mer "forvirrade". Valet i Sverige maste ha oberoende observatorer. Annars kan man inte lita pa hur resultatet raknas fram. Man kan inte lita pa tidningarna som rapporterar 120 % valjare och man inte lita pa Synovate som inte klagar pa de felaktiga artiklarna i tidningarna och partierna sjalva ar varst, manga har till och med grova brottslingar i ledande befattningar. AB DN

4 comments:

Anonymous said...

Kära nån. Osäkra väljare är resultatet av en separat fråga, inte ett alternativ som ges när du frågas vilket parti du skulle rösta på om det var val idag.

Undersökningen hittar du på Synovates hemsida: http://www.synovate.se/Templates/Page____195.aspx

Petter said...

Om du ska granska medierna och anklagelser om lögner kanske du läsa på lite om hur man redovisar undersökningar.

Eftersom andelen osäkra är 19,6% är egentligen varje procentsats som redovisas i den här och andra undersökningar andelen av alla som svarat något parti.

Alltså kan du multiplicera varje procentsats för varje parti med (1-0.196), eller 0.814 så får du fram en summa på 100%.

Anledningen att man ändå redovisar typ "20% av de som svarar" är att det inte finns någon anledning att tro att de som är osäkra skulle fördela sig annorlunda än de som svarat. Även om det är största orsaken till att undersökningar slår fel.

Att sen inte "övriga" är med i grafiken är inte så konstigt då de inte kommer in i riksdagen, så då är de irrelevanta.

Undersökningen finns på
http://www.temo.se/upload/Synovate_30%20Okt_2008.pdf

BefriaMedia said...

Ni har olika uppfattning om hur man fick fram osakra valjare, men ni vet tydligen mer an de som skrev om det i tidningarna.

For de flesta svenskar sa betyder "osaker" att man inte kan valja ett parti just nu.

Det brukar inte betyda att "jag valjer parti X" och borde darfor inte finnas med i partisiffran.

Ovriga ar ju inte irrelevanta, de kan ju vara 30 % fordelada pa en massa partier eller 2-3 partier, de vore mycket relevanta i det fallet. Tack for lankarna som tidningarna inte hade.

sigge said...

"På 1800-talet var New York City ökänt för att i stort sett aldrig genomföra ärliga val. Ett av de värsta exemplen är 1844 då 135 procent av de röstberättigade begav sig till vallokalerna."
Så skriver Aftonbladet i dag,efter att igår ha redovisat en opinionsundersökning där 119% av de tillfrågade har svarat.